motive

M. Cimbala a kol.: Absens (1. 4. 1995)

Réžia: Miloslav Cimbala

Účinkovali:
Miroslav Micenko, Martina Demková, Igor Obšajsník, Iveta Nemcová, Katarína Sipajdová, Georgína Bachurová, Gabriela Gajdošová, Martin Parilák.

Technická spolupráca: Rudolf Harvilko a iní
Kostýmy: DM NO – TAK

Slovo o hre:....možno dyslogická skoro dráma v 27. obrazoch, možno existencionálno – verbálny posun v priestore a čase a možno len taký intelektuálny exkrement vypudený potrebou čosi povedať, zaujať postoj, vyjadriť svoj pocit, alebo nastaviť zrkadlo, prípadne..... a vôbec – ešte nie?