motive

Miloslav Cimbala a kol.: Ideoti (1997)

Réžia: Miloslav Cimbala

Technická spolupráca: Gabika Milová, Igor Obšajsník

Účinkovali:
Bezmenný:
Ivan Duleba
Uletený: Martin Parilák
Tiež uletený – iný smer: Jozef Kaščák
Maximálne uletená: Denisa Gostičová
Nie ona: Lucia Gulová
Krásne všadeprítomná: Eva Hybeľová

Ostatní hľadajúci ideu: Rudo Harvilko, Dušan Maruščák, Miloslava Cimbalová, Mária Buráková, Júlia Rusnáková

-
víťaz okresnej prehliadky vo Svidníku
- 2. miesto na krajskej súťažnej prehliadke alternatívneho divadla  v Levoči
- 3. miesto na celoslovenskej prehliadke divadla mladých FEDIM v Senici

Do tých čias najúspešnejšia inscenácia Divadla mladých o skupine miestnych senzibilov ,ktorí sa na území bombardovanom cudzími siločiarami snažia prejsť cez ucho ihly.