motive

Miloslav Cimbala a kol.: Nonsens (13. 3. 1994)

Réžia: Miloslav Cimbala

Zvuk: Juraj Čurilla
Technická spolupráca: Katarína Andrejovská, Iveta Nemcová

Účinkovali:

Ina Cimbalová, Ľubica Pariláková, Aďa Cigánová, Dana Kačmárová, Mima M., Zuzana Kohutová, Katarína Sipajdová, Miroslav Micenko

- Akatafázna dráma v 27. obrazoch
- Existencionálna, hypomanická, verbálna show
- Možno len taký intelektuálny exkrement
- Skoro ako duševný striptíz

Nástup novej poetiky smerujúcej k vtedy modernej dekompozícii.