motive

Miloslav Cimbala: Ja, Zuzana (12. 3. 1995)

Réžia a scenár: Miloslav Cimbala

Účinkovala: Iveta Nemcová
Dramaturgia: Olga Barburská
Scéna: Miroslav Danko
Kostýmy: Iveta Nemcová

- účasť na krajskej súťažnej prehliadke v Sabinove
- cena za ženský herecký výkon
-
účasť na celoslovenskej prehliadke FEDIM v Senici

Slovo z hry:... Ach bože, aký strašný osud. Byť do konca života mníškou a navyše cítiť, že zlou! Túžim po slobode, pretože som ju neobetovala dobrovoľne.........................................
Prosím Ťa tak, ako Ťa prosil Tvoj syn... Odním odo mňa tento kalich horkosti... Vyslyš prosby moje, túžby moje a odpusť mi!