motive

Osobnosti ocenené Mestom Stropkov v roku 2005


Čestný občan mesta Stropkov

Alojz Lehocký, in memoriam
- obzvlášť významným spôsobom sa zaslúžil o rozvoj a zveľaďovanie nášho mesta po jeho športovej stránke, najmä futbalu a šíril dobré meno nášho mesta v celej bývalej Československej socialistickej republike.


Cena mesta Stropkov

vdp. František Tuleja
- obzvlášť významným spôsobom sa zaslúžil o rozvoj a zveľaďovanie nášho mesta najmä po jeho duchovnej stránke a šíril dobré meno nášho mesta.

Michal Rusnák, in memoriam
- za významné hospodárske a budovateľské úspechy.

Chrámový zbor sv. Cyrila a Metoda pri Kláštore redemptoristov v Stropkove
- za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech mesta a za propagáciu a zviditeľňovanie mesta doma i v zahraničí na rôznych kultúrno-spoločenských podujatiach.


Ďakovný list

Ján Cichý a kolektív matičiarov
- za rozvoj matičného hnutia, za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech mesta a za spoluprácu s mestom.

Ing. Jozef Šimko
- za úspešnú a záslužnú činnosť  v prospech mesta.

Anton Flešár
- za úspešnú a záslužnú činnosť  v prospech mesta, najmä za rozvoj a propagáciu športu v meste a za propagáciu a zviditeľňovanie mesta Stropkov doma i zahraničí.

Ema Gurová
- za dlhoročnú prácu v prospech mesta.