motive

Zasadnutie MsZ v Stropkove 28.10.2015 - 2.časť