motive

Zamestnanci

Zamestnanci školy:

riaditeľka školy:  Bc. Klebanová Jana
zástupkyňa školy: Bzdiľová Mária


učiteľky:

2–3 ročné deti:  Hecková Ľudmila, Bredová Jana

3–4 ročné deti:  Hutňanová Helena, Husárová Magda

3–4 ročné deti:  Lišková Helena, Čengerová Dana

4–5 ročné deti:  Lipková Eugénia, Mydlová Ľubomíra

4–5 ročné deti:  Gombárová Anna, Korekáčová Dana

5–6 ročné deti:  Bzdiľová Mária, Pariláková Františka

5–6 ročné deti:  Marušáková Anna, Chalachanová Iveta

Nepedagogickí zamestnanci :  

upratovačky:     Hutňanová Jana, Janočková Božena, Bončová Marta

kuchárky :        Kocáková Dana, Olčáková Iveta, Batfalská Kvetoslava, Havajová Mária, Leľová Marta 

V školskom roku 2008/2009 budú v materskej škole pracovať tieto krúžky :

Literárno – dramatický krúžok – 14 detí

Krúžok environmentálnej výchvy - 21 detí

Krúžok predplaveckej prípravy – 34 detí