motive

Zmluvy, faktúry a objednávky

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail 184/20187/OFSD Zmluva Dodávateľská 22. 6. 2018 Dodatok č. 8 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 731/2011/UZ Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155  150 000,00 EUR 
Detail 183_2018_OOSM Zmluva Dodávateľská 21. 6. 2018 Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľné veci Slovenská agentúra životného prostredia 00 626 031  19 075,00 EUR 
Detail 177/2018/OŠK Zmluva Dodávateľská 20. 6. 2018 Kúpna zmluva Vincent Deák   80,00 EUR 
Detail 178/2018/OŠK Zmluva Dodávateľská 20. 6. 2018 Kúpna zmluva Vincent Deák   80,00 EUR 
Detail 179/2018/OFSD Zmluva Dodávateľská 20. 6. 2018 Zmluva o nájme miesta na umiestnenie reklamného panela – vykonanie reklamy počas konania 24.... REDOX – ENEX s.r.o. 50407821  3 000,00 EUR 
Detail 175/2018/OŠK Zmluva Dodávateľská 20. 6. 2018 Nájomná zmluva VERMEX, s.r.o. 36489247  1,00 EUR 
Detail 174/2018/OOSM Zmluva Dodávateľská 19. 6. 2018 Zmluva o prevode vlastníctva bytu Mgr. Anna Kelevedžiovová   9 875,22 EUR 
Detail 172/2018/OVRZ Zmluva Dodávateľská 19. 6. 2018 Dodávka a osadenie prvkov 3 detských ihrísk, v Stropkove Zahrajme sa s.r.o. 50409743  12 523,20 EUR 
Detail 176/2018/OOSM Zmluva Dodávateľská 19. 6. 2018 Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľné veci Slovenská agentúra životného prostredia 00 626 031  563 924,84 EUR 
Detail DF2018/18/34 Faktúra došlá 12. 6. 2018 Materiál pre Fauna CVČ podľa prílohy HAGAR, s.r.o. 47576669  97,40 EUR 
Detail DF2018/18/35 Faktúra došlá 12. 6. 2018 Zemný plyn Fauna od 1.6.2018 - 30.6.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  113,00 EUR 
Detail DF2018/18/36 Faktúra došlá 12. 6. 2018 Oprava rozvodov studenej vody vo Fauna CVČ BYHOS, spol. s r.o. 31698921  57,78 EUR 
Detail DF2018/17/37 Faktúra došlá 12. 6. 2018 Deratizácia areálu Fauna CVČ Jozef Cichý - MTM 34824812  150,00 EUR 
Detail DF2018/13/482 Faktúra došlá 12. 6. 2018 film Polnočná láska Forum film Slovakia s.r.o. 46148060  188,16 EUR 
Detail DF2018/13/483 Faktúra došlá 12. 6. 2018 Dopravné značky s prílsušenstvom HAKOM, s.r.o. 36000124  68,04 EUR 
Detail DF2018/13/484 Faktúra došlá 12. 6. 2018 prenájom rohoží od 23.4.2018 do 20.05.2018 Lindstrom s.r.o. 35742364  47,86 EUR 
Detail DF2018/13/485 Faktúra došlá 12. 6. 2018 Osobné a ochranné pracovné prostriedky, pracovný Jozef Pivovarník 10783849  1 062,66 EUR 
Detail DF2018/13/486 Faktúra došlá 12. 6. 2018 Publikácie pre OVRR s dopravou Wolters Kluwer SR s. r. o. 31348262  37,00 EUR 
Detail DF2018/13/487 Faktúra došlá 12. 6. 2018 poplatok za vyjadrenie SPP - distribúcia , a.s. 35910739  120,00 EUR 
Detail DF2018/13/488 Faktúra došlá 12. 6. 2018 jedálne kupóny Up Slovensko, s. r. o. 31396674  6 602,82 EUR 
1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  Ďalšia