motive

Dodatok č. 2/2018/OFSD

Typ: Dodávateľská
Číslo: 2/2018/OFSD 
Predmet : Dodatok č.1 k zmluve zo dňa 25.3.2015 o poskytovaní služieb, uzavretá podľa § 261 a nasl. Obchodného zákonníka (č.513/1991Z.z.) v znení zmien a dodatkov a v súlade so zákonom č. 423/2015 Z.z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov  
Partner: MAKROAUDIT s.r.o.
IČO: 47 012 021
Adresa: Mlynské Luhy 46, 821 05 Bratislava
Dátum zverejnenia: 3. 1. 2018 
Dátum účinnosti: 4. 1. 2018 
Deň podpisu: 3. 1. 2018 
Platnosť od: 3. 1. 2018 
Platnosť do: 31. 12. 2019 
Cena s DPH: 2 750,00 EUR 
  2_2018_ofsd.pdf, Veľkosť: 312.65 kB

Previazané dokumenty:

Zmluva: Overenie účtovnej závierky za obdobie rokov 2015,2016,2017,2018,
konzultačná činnosť