motive

Zmluvy, faktúry a objednávky

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail 232/2018/OOSM Zmluva Dodávateľská 1. 8. 2018 Zmluva o zriadení vecného bremena GAMA PLUS s.r.o. 44 927 011  219,48 EUR 
Detail 180/2018/OŠK Zmluva Dodávateľská 1. 8. 2018 Zmluva o zriadení spoločného školského obvodu Obec Vyšná Olšava 331210   
Detail 243_2018_OFSD Zmluva Dodávateľská 1. 8. 2018 Zmluva o nájme miesta na umiestnenie reklamného panela – vykonanie reklamy počas konania 24.... DAILY Profit, s.r.o. 36 711 446  500,00 EUR 
Detail 233/2018/OFSD Zmluva Dodávateľská 1. 8. 2018 Zmluva o nájme miesta na umiestnenie reklamného panela – vykonanie reklamy počas konania 24.... STRADER s.r.o. 36 481 599  500,00 EUR 
Detail 244/2018/OFSD Zmluva Dodávateľská 1. 8. 2018 Zmluva o nájme miesta na umiestnenie reklamného panela – vykonanie reklamy počas konania 24.... Podielnické družstvo ONDAVA Stropkov 31708722  500,00 EUR 
Detail 235/2018/OFSD Zmluva Dodávateľská 30. 7. 2018 Rámcová dohoda č. RD – 05/2018 o poskytovaní poistných služieb Union poisťovňa, a.s. 31 322 051  0,00  
Detail 237/2018/OŠK Zmluva Dodávateľská 29. 7. 2018 Zmluva o dielo Slavo Čupil   300,00 EUR 
Detail 196/2018/OOSM Zmluva Dodávateľská 26. 7. 2018 Zmluva o zriadení vecného bremena Pavol Bačik   361,08 EUR 
Detail 198/2018/OOSM Zmluva Dodávateľská 26. 7. 2018 Zmluva o budúcej kúpnej zmluvy Vlastníci bytov E 2   550,00 EUR 
Detail 201/2018/OOSM Zmluva Dodávateľská 26. 7. 2018 Zmluva o prevode vlastníctva bytu Jana Ripperová   6 460,28 EUR 
Detail 192/2018/OOSM Zmluva Dodávateľská 26. 7. 2018 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena Adrián Saloň   180,00 EUR 
Detail 195/2018/OOSM Zmluva Dodávateľská 26. 7. 2018 Kúpna zmluva Valentín Hmurčík   385,94 EUR 
Detail 191/2018/OOSM Zmluva Dodávateľská 26. 7. 2018 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena JUDr. Matúš Motyka   150,00 EUR 
Detail 188/2018/OOSM Zmluva Dodávateľská 26. 7. 2018 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena Jozef Pribocký – CAR SERVICE PEPINO 34 825 461  35,00 EUR 
Detail 190/2018/OOSM Zmluva Dodávateľská 26. 7. 2018 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena Spoločenstvo vlastníkov bytov Kalinčiakova 14 37 783 254  35,00 EUR 
Detail 194/2018/OOSM Zmluva Dodávateľská 26. 7. 2018 Kúpna zmluva Pavol Bačik   39,84 EUR 
Detail 105/2018 Zmluva Dodávateľská 26. 7. 2018 Dohoda o uznaní dlhu a jeho splatení Tancoš Gejza   126,79 EUR 
Detail 109/2018 Zmluva Dodávateľská 26. 7. 2018 Dohoda o uznaní dlhu a jeho splatení Šamková Mária   42,87 EUR 
Detail 121/2018 Zmluva Dodávateľská 26. 7. 2018 Dohoda o uznaní dlhu a jeho splatení Šamko Stanislav   94,20 EUR 
Detail 119/2018 Zmluva Dodávateľská 26. 7. 2018 Dohoda o uznaní dlhu a jeho splatení Patkaň Ján   94,11 EUR 
Predošlá  | 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  Ďalšia