motive

Zmluvy, faktúry a objednávky

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail 120/2018 Zmluva Dodávateľská 26. 7. 2018 Dohoda o uznaní dlhu a jeho splatení Šamko Martin   109,90 EUR 
Detail 61/2018 Zmluva Dodávateľská 26. 7. 2018 Dohoda o uznaní dlhu a jeho splatení Šivák Vojtech   107,53 EUR 
Detail 214/2018/OOSM Zmluva Dohoda o spolupráci 23. 7. 2018 Zmluva o nájme futbalového štadióna 1.FC TATRAN, a.s. 36503975  22 500,00 EUR 
Detail 220/2018/OFSD Zmluva Dodávateľská 20. 7. 2018 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stropkov Gréckokatolícka cirkev, farnosť Stropkov-Bokša 31994954  1 000,00 EUR 
Detail 208/2018/OVRZ Zmluva Dodávateľská 19. 7. 2018 Dodanie ozvučenia, osvetlenia, strechy, pódia, a LED obrazovky počas programu Stropkovského... Topevent PLUS s.r.o. 51448173  6 950,00 EUR 
Detail 91/2018/OVRZ Zmluva Dodávateľská 19. 7. 2018 Zriadenie záložného práva na 1 15 bytové domy č.s.2110, na parcele KNC 640/40 a č.s.2111,... Ministerstvo dopravy a výstavby SR 30416094  0,00  
Detail 193/2018/OOSM Zmluva Dodávateľská 19. 7. 2018 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena Ján Vrábeľ   170,00 EUR 
Detail 215/2018/OFSD Zmluva Dodávateľská 19. 7. 2018 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stropkov NO – TAK bike team Stropkov 50724649  500,00 EUR 
Detail 216/2018/OFSD Zmluva Dodávateľská 19. 7. 2018 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stropkov Motokrosový klub Stropkov 42081181  500,00 EUR 
Detail 212_2018_OFSD Zmluva Dodávateľská 10. 7. 2018 Dodatok č.1 k Zmluve č. 3/2018/OFSD o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stropkov MŠK TESLA STROPKOV, s.r.o. 36496189  70 000,00 EUR 
Detail 209/2018/OFSD Zmluva Dodávateľská 3. 7. 2018 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stropkov Klub slovenských turistov Slávia Stropkov 37947184  500,00 EUR 
Detail 199/2018/OFSD Zmluva Dodávateľská 2. 7. 2018 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stropkov Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska 00683876  200,00 EUR 
Detail 184/20187/OFSD Zmluva Dodávateľská 22. 6. 2018 Dodatok č. 8 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 731/2011/UZ Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155  150 000,00 EUR 
Detail 183_2018_OOSM Zmluva Dodávateľská 21. 6. 2018 Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľné veci Slovenská agentúra životného prostredia 00 626 031  19 075,00 EUR 
Detail 177/2018/OŠK Zmluva Dodávateľská 20. 6. 2018 Kúpna zmluva Vincent Deák   80,00 EUR 
Detail 178/2018/OŠK Zmluva Dodávateľská 20. 6. 2018 Kúpna zmluva Vincent Deák   80,00 EUR 
Detail 179/2018/OFSD Zmluva Dodávateľská 20. 6. 2018 Zmluva o nájme miesta na umiestnenie reklamného panela – vykonanie reklamy počas konania 24.... REDOX – ENEX s.r.o. 50407821  3 000,00 EUR 
Detail 175/2018/OŠK Zmluva Dodávateľská 20. 6. 2018 Nájomná zmluva VERMEX, s.r.o. 36489247  1,00 EUR 
Detail 174/2018/OOSM Zmluva Dodávateľská 19. 6. 2018 Zmluva o prevode vlastníctva bytu Mgr. Anna Kelevedžiovová   9 875,22 EUR 
Detail 172/2018/OVRZ Zmluva Dodávateľská 19. 6. 2018 Dodávka a osadenie prvkov 3 detských ihrísk, v Stropkove Zahrajme sa s.r.o. 50409743  12 523,20 EUR 
Predošlá  | 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  Ďalšia