Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
StropkovHľadať
 
 

Vymenovanie zapisovateľa mestskej volebnej komisieVytlačiť
 

Vymenovanie zapisovateľa mestskej volebnej komisie

Oznámenie

V zmysle § 11a ods. 2 pís. c) Zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy v znení neskorších predpisov primátor mesta Stropkov MUDr. Peter Obrimčák vymenoval Ing. Marián Vašša za zapisovateľa Mestskej volebnej komisie mesta Stropkov pre voľby do orgánov samosprávy mesta, ktoré sa budú konať dňa 27. novembra 2010.
 

Kontakt na zapisovateľa:
0903 741369
mvass@stropkov.sk


 
 

Zámer na odpredaj pozemku KNC č. 1112/12, KNC č. 1112/13Vytlačiť
 


 
 

Zámer na odpredaj pozemku KNC č. 1112/8, KNC č. 1112/9, KNC č. 1112/10, KNC č. 1112/11Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o podmienkach práva voliť a byť volený voličom, ktorí sú občanmi iného členského štátu EÚ a majú TP mesto StropkovVytlačiť
 

Voľby do Európského pralamentu na územní Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať 25.05.2019

Oznámenie  o podmienkach práva voliť a byť volený voličom, ktorí sú občanmi iného členského štátu Európskej únie  a majú trvalý pobyt mesto Stropkov.

 

Mesto Stropkov podľa  § 21 ods. 2 zák. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje obyvateľom iných členských štátov Európskej únie, ktorých trvalý pobyt je mesto Stropkov, že

„Informáciu o podmienkach práva voliť a práva byť zvolený“,

„Žiadosť  občana iného členského štátu Európskej únie o zapísanie do zoznamu voličov pre voľby do Európského parlamentu 2019 na území Slovenskej republiky“ a

„Vyhlásenie podľa §75 ods. 3 volebného zákona“

si môžu vyzdvihnúť v kancelárii Odboru správneho a sociálnych vecí Mestského úradu Stropkov, Hlavná 38/2,  najneskôr do 15. apríla 2019, kedy je posledný deň na podanie žiadosti o zápis do zoznamu voličov, inak právo na zápis do zoznamu voličov pre voľby do Európského pralamentu, ktoré sa budú konať 25.05.2019,  zaniká.


 
 

Plánované prerušenie distribúcie elektriny 4. - 5. marca 2019, ul. Petejovská, ul. Šarišská, ul. Hrnčiarska.Vytlačiť
 

Vážený zákazník,
v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny
v lokalite, ktorá sa nachádza na území Vášho mesta resp. obce:


časť mesta Stropkov - ul. Petejovská párne č.d. 2 až 24, ul. Šarišská č.d. 5 a
nepárne č.d. 13 až 23, ul. Hrnčiarska párne č.d. 80 až 86

v terminoch
4. marec 2019 od 07:50 h do 16:30 h
5. marec 2019 od 07:50 h do 16:30 h


 
 

Oznámenie o čase a mieste konania volieb prezidenta SRVytlačiť
 

Oznámenie o čase a mieste konania volieb prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať 16.03.2019 a druhé kolo 30.03.2019 pre občanov -voličov, ktorých trvalý pobyt je len mesto Stropkov a adresa sídla Mestského úradu Stropkov, Hlavná 38/2, je ich adresou pre zápis do zoznamu voličov.


 
 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Milan BerikVytlačiť
 

Mesto Stropkov, ako príslušný orgán štátnej správy, v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o   ochrane prírody a krajiny oznamuje, že dňa 14.12.2018 začalo na základe žiadosti Milana Berika a Veroniky Berikovej, Konštantínova 645/15, 091 01 Stropkov vo veci vydania  povolenia na výrub dreviny, rastúcej na pozemku KNC 1813/1 v k.ú. Stropkov (podľa LV č. 1527), nakoľko je nebezpečne naklonená nad susednou nehnuteľnosťou. 

Drevina:  orech kráľovský (v počte 1 ks)

na parc. KNC 1813/1 v k.ú. Stropkov, podľa LV č. 1527.

Dôvod výrubu: drevina ohrozuje život a zdravie ľudí, nakoľko je nebezpečne naklonená nad susednou nehnuteľnosťou, taktiež koreňová sústava tejto dreviny poškodzuje priľahlý plot (škoda na súkromnom majetku).

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: kvaskova@stropkov.sk

Zároveň oznamujeme, že ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním sa bude konať dňa 25.02.2019 o 10.30 h so stretnutím v kancelárii odboru výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia MsÚ Stropkov.

Zverejnené: 14.02.2019


 
 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Libor PetrášVytlačiť
 

Mesto Stropkov, ako príslušný orgán štátnej správy, v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o   ochrane prírody a krajiny oznamuje, že dňa 09.01.2019 začalo na základe žiadosti Libora Petráša, S. Jurkoviča 1559/2, 091 01 Stropkov, Dany Bednárikovej, Nový riadok 358/42, 091 01 Stropkov vo veci vydania povolenia na výrub dreviny, rastúcej na pozemku KNC 30 v k.ú. Bokša (podľa LV č. 3147), nakoľko je vysokého vzrastu (prestárla), zasahujúca do drôtov elektrického vedenia. 

Drevina:  borovica čierna (v počte 1 ks)

na parc. KNC 30 v k.ú. Bokša, podľa LV č. 3147.

Dôvod výrubu: drevina je poškodená a svojím vzrastom nebezpečne zasahuje do drôtov elektrického vedenia.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: kamila.vaskova@stropkov.sk

Zároveň oznamujeme, že ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním sa bude konať dňa 25.02.2019 o 10.00 h so stretnutím v kancelárii odboru výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia MsÚ Stropkov.

Zverejnené: 14.02.2019


 
 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Pavol VojčekVytlačiť
 

Mesto Stropkov ako Ohlasovňa pobytu občanov v meste Stropkov v súlade s § 7, ods. 1, písm. f, zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov v znení neskorších predpisov ruší k 07.03.2019 doterajší trvalý pobyt Pavlovi Vojčekovi, nar. 22.09.1976.


 
 

Plánované prerušenie distribúcie elektriny 25. február 2019 - Hlavná 49/17Vytlačiť
 

Vážený zákazník,
v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny
v lokalite, ktorá súvisí s Vaším odberným miestom:

Hlavná 49/17 Stropkov, ČOM: 0000186037, EIC: 24ZVS0000008332K
v termíne
25. február 2019 od 08:10 h do 16:00 h


 
 
Položky 1-10 z 526

dnes je: 19.3.2019

meniny má: Jozef

webygroup
ÚvodÚvodná stránka