Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
StropkovHľadať
 
 

Daň za predajné automaty

Vybavuje:

MsÚ, Odbor financií a správy daní
Vedúci odboru: Ing. Ján Polák
Hlavná 38/2, Stropkov

Správcovia dane z nehnuteľností:
Budova B, prízemie, č. dv. 32

Anna Potomová
Tel.: +421 54 486 8834
e-mail: anna.potomova@stropkov.sk

Ing. Oľga Becherová, PhD.
Tel.: +421 54 486 8834
E-mail: olga.becherova@stropkov.sk

Sadzby dane z nehnuteľností sú ustanovené vo VZN:
VZN č.2/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v meste Stropkov

Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti.

Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa predajný automat začal prevádzkovať, a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie. Ak dôjde v rámci jedného kalendárneho mesiaca k zmene správcu dane k tomu istému predmetu dane, vzniká daňová povinnosť u nového správcu dane prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene správcu dane.

Ak vznikne daňová povinnosť k dani za predajné automaty v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný podať priznanie, najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti. Obdobne to  platí aj pri zániku daňovej povinnosti.

Správca dane vyrubí daň rozhodnutím. Povinnosťou daňovníka je postupovať v zmysle rozhodnutia a zaplatiť daň v sume a v lehotách, ktoré sú určené v rozhodnutí.


 

dnes je: 19.10.2019

meniny má: Kristián

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka