Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
StropkovHľadať
 
 

Daň za užívanie verejného priestranstva

Vybavuje:

MsÚ, Odbor financií a správy daní
Vedúci odboru: Ing. Ján Polák
Hlavná 38/2, Stropkov

Správcovia dane z nehnuteľností:
Budova B, prízemie, č. dv. 32

Anna Potomová
Tel.: +421 54 486 8834
e-mail: anna.potomova@stropkov.sk

Ing. Oľga Becherová, PhD.
Tel.: +421 54 486 8834
E-mail: olga.becherova@stropkov.sk

Sadzby dane z nehnuteľností sú ustanovené vo VZN:
VZN č.2/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v meste Stropkov

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva.

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.

Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.

Sadzby dane za užívanie verejného priestranstva, oslobodenia a zníženia sú ustanovené vo VZN.

Správca dane vyrubí daň rozhodnutím. Povinnosťou daňovníka je postupovať v zmysle rozhodnutia a zaplatiť daň v sume a v lehotách, ktoré sú určené v rozhodnutí.

Ak daňová povinnosť dane za užívanie verejného priestranstva zanikne a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.


 

dnes je: 18.10.2019

meniny má: Lukáš

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka