Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
StropkovHľadať
 
 

Hlásenie trvalého pobytu

Vybavuje:

MsÚ, Odbor správny a sociálnych vecí, Pracovisko ohlasovňa a evidencia pobytu občanov, Budova A, č.dv. 51

Iveta Leškovská
Tel.: +421 54 486 8842
e-mail: iveta.leskovska@stropkov.sk

Hlásenie trvalého pobytu

Trvalý pobyt je pobyt občana spravidla v mieste jeho stáleho bydliska na území Slovenskej republiky. Občan má v tom istom čase iba jeden trvalý pobyt. Prihlásenie občana nezakladá nijaké právo k budove ani k jej vlastníkovi a má evidenčný charakter. Miestom trvalého pobytu dieťaťa v čase jeho narodenia je miesto trvalého pobytu matky. Ak ide o dieťa narodené na území SR, je začiatkom trvalého pobytu deň jeho narodenia. Ak ide o dieťa narodené v zahraničí, je začiatkom trvalého pobytu deň jeho prihlásenia v ohlasovni. Trvalý pobyt je povinný hlásiť každý občan, ak sa trvalo nezdržiava v zahraničí.


K vybaveniu potrebujete:

  • platný občiansky preukaz, alebo potvrdenie o občianskom preukaze, ak ide o dieťa do 15 rokov, predkladá zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa
  • platný cestovný doklad SR, alebo platné osvedčenie o štátnom občianstve SR, ak nemáte občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze

 

Doklad o oprávnení užívať byt:

  • list vlastníctva - v prípade, že ste vlastníkom alebo spoluvlastníkom budovy alebo jej časti
  • nájomnú zmluvu na dobu neurčitú - v prípade, že ste nájomcom
  • súhlas vlastníka, všetkých spoluvlastníkov a nájomcu, ktorí svojimi podpismi na prihlasovacom lístku pred pracovníčkou ohlasovne potvrdia svoj súhlas s prihlásením (vlastník budovy alebo jej časti alebo všetci spoluvlastníci predkladajú pri súhlase zároveň list vlastníctva, nájomca bytu nájomnú zmluvu na dobu neurčitú)
  • písomné potvrdenia o súhlase s prihlásením na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom v prípade, že sa vlastník alebo všetci spoluvlastníci a nájomca nemôžu dostaviť osobne (k prihláseniu je potrebné doložiť zároveň list vlastníctva, nájomca nájomnú zmluvu na dobu neurčitú)


Poplatok:

bez poplatku

Lehota na vybavenie:

na počkanie (po splnení zákonom stanovených podmienok)

Zákonná úprava:

§ 3 zákona NR SR č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov


 

dnes je: 18.10.2019

meniny má: Lukáš

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka