Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
StropkovHľadať
 
 

Kláštor františkánov - kláštorný kostol Najsvätejšej Trojice

Foto: Kláštor františkánov - kláštorný kostol Najsvätejšej Trojice

Budova františkánskeho kláštora a kláštorný kostol  sa nachádzajú v severnej časti mesta, na severnom okraji historického centra. Kláštorný kostol je pozdĺžnou osou orientovaný v smere V-Z, s hlavným vstupom zo západnej strany, budova kláštora je pristavaná južne ku kostolu, pozdĺžnou osou orientovaná v smere S-J, avšak rozšírená novodobou východnou prístavbou sa dispozícia značke zmenila.  Kláštor s kostolom bol vybudovaný v rokoch 1673-75. Pôsobenie katolíckeho rádu v meste bolo úzko späté s vierovyznaním vlastníkov – Petheovov. Reformačné hnutie sa v Stropkove v 16.-17. storočí veľmi neujalo, nakoľko už v roku 1609 pozval Štefan Petheo do mesta františkánov z poľského Krosna, aby sa tam usadili. Prisľúbil im výstavbu kláštora. Kláštor bol nakoniec založený až v roku 1616, keď rád dostal opustenú usadlosť so starým domom na severnom okraji mesta. Išlo o Rád menších bratov konventuálov alebo minoritovi. Tento rád  je jeden z troch hlavných františkánskych rehoľných spoločenstiev. Posvätenie konventu v Stropkove sa udialo v roku 1617 a začal v ňom pôsobiť páter Benedikt Radzinski, ktorý tam prišiel z Krosna. V roku 1618 však mnísi odišli, pretože Gabriel Betlen vyplienil a ťažko poškodil stropkovský konvent. Páter Benedikt Rodzin a páter Ciprianus Sacilli po návrate do Stropkova v roku 1619 pokračovali v misijnej aktivite v meste a v jeho okolí. Konvent bol stále obsadený vojakmi. V roku 1622 sa konvent v Stropkove obnovil, nastal návrat piatich bratov. 20. novembra 1638 do Stropkova dorazil nový páter Giovanni Battista Astori da Ferrara. 25.augusta 1665 boli rádu františkánov priznané rozsiahle práva a majetky Žigmundom Pethem. V roku 1671 bol konvent odovzdaný do rúk reformovaným konvektuálom. V roku 1673 sa začalo s výstavbou nového murovaného kláštora a kláštorného kostola. Výstavba komplexu skončila v roku 1675, svedčí o tom nápis na portály vo svätyni kostola. Páter Reggiani poslal do Ríma správu o stave provincie, v ktorej referuje o fundácii, materiálnom zabezpečení, hmotnom stave a pastoračných úlohách konventov v Spišskom Štvrtku, Prešove a v Levoči. Konvent v Stropkove bol už v rukách reformovaných konventuálov a konvent v Rade je vraj úplne zničený. Provinciál Reggiani ho navrhol predať. Po požiari v roku 1721, ktorý kláštor značne poškodil, bola budova obnovená.  V závere 18. storočia bolo priečelie kláštora prefásadované – upravené okenné otvory a fasáda rozčlenená horizontálnymi a vertikálnymi lizénami (podobne ako na kláštornom kostole).

Foto: Františkánsky kláštor (záber z vojnového obdobia bol ako pohľadnica poslaný v roku 1921)

Františkánsky kláštor (záber z vojnového obdobia bol ako pohľadnica poslaný v roku 1921)

 

V priebehu 19. storočia bola stavba len opravovaná. Komplex bol obnovovaný po 1. svetovej vojne (v roku 1922 sa do opraveného kláštora presťahovali redemptoristi – Metod Dominik Trčka) a najmä po poškodení bombou v 2. svetovej vojne, kedy časť kláštora aj vyhorela. Po vojne boli poškodené časti domurované, vznikli nové stropy, strecha, krov a potom bola vymenená aj väčšina okenných a vstupných výplní. V rokoch 1964 a 1968 bolo v dvoch stavebných etapách pristavané východné krídlo, nový trakt pre potreby sociálneho ústavu. V roku 1976 bola poškodená valená klenba v miestnosti na prízemí nahradená rovným stropom, ostatné rovné stropy v jednotlivých miestnostiach kláštora vznikli taktiež po zrútení klenbových systémov, avšak nezachovali sa záznamy o danej udalosti. V roku 1986 boli nevhodne vyhotovené brizolitové omietky fasád v nádvorí kláštora a na východnej fasáde. V súčasnosti už lizénové rámy nie sú viditeľné. Posledná obnova kláštora sa realizovala v roku 2005 (kostol). Budova kláštora s kláštorným kostolom sú jediné stavby toho typu v meste. Zároveň predstavujú jedinečný typ pamiatky pre tento región, najbližší podobný kláštor je až vo Vranove nad Topľou. Kláštor svedčí o význame a prosperite mesta v čase vzniku tohto pomerne rozsiahleho komplexu v 17. storočí. Významnou a neoddeliteľnou súčasťou kláštorného komplexu je kláštorná záhrada, ktorá je jeho primárnou časťou a vytvára s kláštorom jeden celok.

Foto: Kláštor františkánov - kláštorný kostol Najsvätejšej Trojice

Kláštor františkánov - kláštorný kostol Najsvätejšej Trojice je od 7. marca 1963 v evidencii národných kultúrnych pamiatok na Slovensku NKP, č. ÚZPF 245/1-2

Zdroje

  • Pamiatkový úrad SR
  • Jozef Sukenik OFV Conv.

 

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka