Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
StropkovHľadať
 
 

Mestská knižnica

História knižnice:

 • 17. storočie - kláštorná knižnica
 • r. 1905 - prvá ľudová knižnica
 • r. 1985 - knižnica patrí pod MsKS Stropkov
 • r. 2003 - knižnica sa stáva súčasťou MsÚ Stropkov - Odbor školstva a kultúry

 

História knižníc v našom meste

 • 1468 - magister Vavrinec zo Stropkova ( LAURENTIUS de STROPKA ) skriptor, majiteľ viacerých kníh. Bol profesor a člen Dominikánskeho kláštora v Košiciach. Pre potreby predstaveného dominikánskeho kláštora v Budíne odpísal legendu o sv. Kataríne. Istý čas učil na stropkovskej škole.
 • 1472-1502 - Gregor Valla zo Stropkova, skriptor a pergamenník - pisár na viedenskom dvore. Istý čas pôsobil v Bardejove ako mešťanosta.
 • 1618 - založenie kláštornej knižnice františkánov, knihy s náboženskou a filozofickou tematikou boli k dispozícii všetkým členom kláštornej komunity.
 • 1657-75 - knižnica sa rozširuje donáciami miestnych feudálov, ale i šľachticov z Poľska.
 • 1749 - kláštorná knižnica už má okolo 1200 kníh rôzneho charakteru.
 • 1839 - zmienka o farskej knižnici, ktorá mala 82 titulov kníh, medzi nimi aj Verbőcziho Tripartitum.
 • 1843 - farská knižnica má 120 zväzkov kníh a nešpecifikovaný počet matrík.
 • 1869 - skromná školská knižnica a kláštorná knižnica františkánov plnia funkciu verejnej knižnice.
 • 1890 - 1900 - na konci 19. storočia má kláštorná knižnica okolo 7500 kníh. Vlastní mnohé pozoruhodné knihy z oblasti prírodopisu, matematiky a zaujímavú cestopisnú literatúru. Nachádzajú sa v nej aj dôležité dokumenty viažuce sa k stredovekým dejinám Stropkova.
 • 1939 - 1944 - v priebehu druhej svetovej vojny vlastní kláštorná knižnica približne 12 500 zväzkov kníh rôzneho zamerania, ktoré boli počas frontových bojov v Karpatoch prevezené do Bratislavy pod ochranu MO MS.
 • 1905 - vznik prvej verejnej knižnice (prevažne maďarskej), schválenej obecným zastupiteľstvom. Bola umiestnená v budove tzv. antu (Slúžnovský dom, postavený v roku 1777). Zásluhou obecného zastupiteľstva slúžila bezplatne, ako osvetová inštitúcia pre poľnohospodárov a podnikateľov mestečka i celého okresu. Vedením knižnice boli poverené učiteľky stropkovskej školy. Mala vyše 200 kníh a slúžila aj ako čitáreň maďarskej tlače dodávanej zdarma. V knižnici sa schádzala vlastenecká inteligencia, samozrejme, orientovaná promaďarsky. Počet kníh sa zväčšoval, lebo bolo čestným zvykom prispieť pre knižnicu buď finančne, alebo konkrétnou knihou.
 • 1914 - 1918 - obecná knižnica je opustená. Knihy sú zničené a roztratené. Ostáva iba zopár náboženských kníh - Písmo sväté, niekoľko exemplárov publikácie Dejiny Stropkova a okolia od E. Ungváryho (v maďarskom jazyku), História Zemplínskej stolice od A. Szirmayho a ešte dve knihy v hebrejčine.
 • 1925 - obmedzené finančné prostriedky dovoľovali len skromné prežitie obecnej knižnice. Dozorom nad chodom knižnice bola obecnou radou poverená trojčlenná komisia.
 • 1926 - bola založená Slovenská liga, ktorá sa podujala odstrániť deformácie napáchané na národnom cítení Stropkovčanov násilnou maďarizáciou. Začala organizovať slovenský kultúrny život, včítane založenia mestskej knižnice a čitárne.
 • 1929 - otvorenie slovenskej verejnej knižnice. Vedúcim knižnice sa stal iniciátor A. Letáši a po ňom úradník OÚ J. Juza.
 • 1938 - obnovená činnosť verejnej čitárne.
 • 1939 - vďaka výstavbe Katolíckeho kultúrneho domu A. Hlinku bola knižnica presťahovaná do jeho priestorov.
 • 1946-47 - hlboký úpadok zaznamenala aj oblasť kultúry. V okrese bola zničená skoro polovica knižníc. Zo samotnej Okresnej knižnice Stropkov (ďalej OK) sa zachovalo iba 142 zv. kníh.
 • 1949 - otvorenie okresnej ľudovej knižnice, ktorá sa začala pravidelne doplňovať novými knihami.
 • 1952 - OK má viac ako 8 000 zväzkov a celkový počet čitateľov bol okolo 550 (zväčša mládež).
 • 1953 - prvou profesionálnou pracovníčkou knižnice sa stáva p. Margita Korbová, ktorá v nej pôsobí ako riaditeľka do roku 1960, neskôr ako vedúca až do roku 1982.
 • 1960 - 1985 - Mestská knižnica (ďalej iba MsK) organizačne spadá pod OK Svidník Umiestnenie knižnice až do roku 1990 bolo nevyhovujúce. Sídlila v starej budove z roku 1901 (prvá stropkovská škola).
 • 1985 - MsK sa stáva súčasťou Mestského kultúrneho strediska v Stropkove.
 • 1990 - knižnica je presťahovaná do nových, účelovo zariadených priestorov. V meste začína svoju činnosť aj kresťanská knižnica, ktorá je umiestnená v budove Katolíckeho kultúrneho domu A. Hlinku (pri otvorení vlastní okolo 300 darovaných kníh).
 • 1995 - nový zriaďovateľ Mesto Stropkov - Mestský úrad.
 • 2002 - začiatky elektronizácie MsK (retrospektívne spracovanie knižničného fondu).
 • 2005 - pripojenie na internet.
 • v súčasnosti už mestská knižnica nie je len miestom, kde sa požičiavajú knihy, periodická tlač a špeciálne informačné pramene z vlastného fondu. Knižnica sprostredkováva aj výpožičky z iných knižníc, je archívnou knižnicou pre regionálne dokumenty a inštitúciou, v ktorej sú usporiadavané rôzne kultúrno-spoločenské podujatia pre deti, mládež i dospelých.

 

Hlavné ukazovatele činnosti

Obyvatelia 10 807
Stav fondov 35 321 kn. j.
Počet titulov peridickej tlače 31
Čitatelia 1 700
Výpožičký 54 145

 


 

Služby knižnice

 • VÝPOŽIČNÉ SLUŽBY
 • absenčné (mimo knižnicu)
 • prezenčné ( v knižnici)
 • MVS (medziknižničné výpožičné služby), z iných knižníc, alebo iným knižniciam
 • absenčné vypožičiavanie zvukových nahrávok kníh a iných zvukových dokumentov pre nevidiacich a slabozrakých používateľov
 • rezervácia knižničných dokumentov
 • na orientáciu v knižnom fonde slúžia katalógy: menný, názvový a systematický
 • KONZULTAČNÉ SLUŽBY
 • BIBLIGRAFICKO-INFORMAČNÉ SLUŽBY - faktografické služby vo forme poskytnutia konkrétnej faktografickej informácie
 • PRÍSTUP NA INTERNET
 • REPROGRAFICKÉ SLUŽBY Z FONDU KNIŽNICE
 • KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ PODUJATIA

 

Kontakt

Foto: Mestská knižnica

Adresa Hlavná 1647/27, Stropkov 09101
Telefón +421 54 742 22 38
e-mail mestskakniznica@stropkov.sk
Medziknižničná výpožičná služba
e-mail kniznica.mvs@stropkov.sk

 

Výpožičný čas:

Pondelok 12:00 - 16:00
Utorok 08:00 - 16:00
Streda 08:00 - 16:00
Štvrtok 08:00 - 16:00
Piatok 08:00 - 16:00
Sobota 08:00 - 12:00

 


 

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka