Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
StropkovHľadať
 
 

Narodenie dieťaťa

Vybavuje:

Mesto Stropkov, Matričný úrad, MsÚ budová „B", prvé poschodie č. dv.: 40. 

Margita Vereščáková
Tel.: +421 54 486 8849
e-mail: margita.verescakova@stropkov.sk

Úkony matričného úradu

Vydanie duplikátu rodného listu
Určenie otcovstva
   I. Určenie otcovstva k ešte nenarodenému dieťaťu, ale už počatému
   ll. Určenie otcovstva k už narodenému dieťaťu
Zápis do osobitnej matriky občanov SR narodených v cudzine

Vydanie duplikátu rodného listu

Matričný úrad mesta Stropkov vydá duplikáty rodných listov pre osoby, ktoré sa narodili na území Slovenskej republiky.

K vybaveniu je potrebné:

 • platný občiansky preukaz alebo platný cestovný pas 

Upozornenie

 • od 1. 10. 2015 duplikát rodného listu občana, ktorý sa narodil na území Slovenskej republiky vydá ktorýkoľvek matričný úrad na území Slovenskej republiky!
 • Matričný úrad vyhotoví úradný výpis alebo umožní nazrieť do matriky a robiť z nej výpisy len osobám uvedeným v zákone č. 154/1994 Z. z. § 18,
 • o vydanie matričných dokladov pred 1.10.1895 je potrebné požiadať Štátny archív MV SR, Nižná Šebastová tel. kontakt 051/7460052
 • o vydanie matričných dokladov v období od 1.10.1895 do 31.12.1906 je potrebné požiadať Štátny okresný archív vo Svidníku, Partizánska 625/12, 089 01 Svidník
 • legalizačnú doložku – APOSTILLE pre použitie rodného listu v zahraničí môže na origináli rodného listu vyznačiť iba Okresný úrad, Odbor všeobecnej vnútornej správy, Stropkov, tel. kontakt 054/7423762

Poplatky:

5,00 € za jeden matričný doklad uhradíte v hotovosti v pokladni MsÚ  podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch 1. časť, č. položky 2, písm. b). 

Lehota vybavenia:

na počkanie, v prípade avíza po odrevidovaní zápisu

Určenie otcovstva

Určenie otcovstva je možné vykonať na ktoromkoľvek matričnom úrade súhlasným vyhlásením obidvoch rodičov

I. Určenie otcovstva k ešte nenarodenému dieťaťu, ale už počatému

obidvaja rodičia sa dostavia na matričný úrad 

Ak je matka nenarodeného dieťaťa slobodná

K vybaveniu potrebujete:

 • platný občiansky preukaz matky nenarodeného dieťaťa
 • platný občiansky preukaz otca nenarodeného dieťaťa

 

Ak je matka nenarodeného dieťaťa rozvedená a uplynulo viac ako 300 dní odo dňa právoplatnosti rozsudku o rozvode

K vybaveniu potrebujete:

 • platný občiansky preukaz matky nenarodeného dieťaťa
 • platný občiansky preukaz otca nenarodeného dieťaťa
 • právoplatný rozsudok o rozvode manželstva matky nenarodeného dieťaťa

 

Ak je matka nenarodeného dieťaťa vdova a uplynulo viac ako 300 dní odo dňa úmrtia nebohého manžela

K vybaveniu potrebujete:

 • platný občiansky preukaz matky nenarodeného dieťaťa
 • platný občiansky preukaz otca nenarodeného dieťaťa
 • úmrtný list nebohého manžela matky nenarodeného dieťaťa

 

Lehota vybavenia:

Na počkanie obdržíte „Zápis o určení otcovstva k ešte nenarodenému dieťaťu súhlasným vyhlásením rodičov“, ktorý zoberie matka so sebou do pôrodnice.

Poplatky:

bez správneho  poplatku 

ll. Určenie otcovstva k už narodenému dieťaťu

Obidvaja rodičia sa dostavia na matričný úrad.

Ak je matka dieťaťa slobodná

K vybaveniu potrebujete:

 • rodný list dieťaťa
 • platný občiansky preukaz matky dieťaťa
 • platný občiansky preukaz otca dieťaťa

 

Ak je matka dieťaťa rozvedená a uplynulo viac ako 300 dní odo dňa právoplatnosti rozsudku o rozvode

K vybaveniu potrebujete:

 • rodný list dieťaťa
 • platný občiansky preukaz matky dieťaťa
 • platný občiansky preukaz otca dieťaťa
 • právoplatný rozsudok o rozvode manželstva matky dieťaťa 

 

Ak je matka dieťaťa vdova a uplynulo viac ako 300 dní odo dňa úmrtia nebohého manžela

K vybaveniu potrebujete:

 • rodný list dieťaťa
 • platný občiansky preukaz matky dieťaťa
 • platný občiansky preukaz otca dieťaťa
 • úmrtný list nebohého manžela matky dieťaťa

 

Upozornenie:

Maloletý rodič môže urobiť súhlasné vyhlásenie (určiť otcovstvo) IBA PRED SÚDOM!
Ak je jeden z rodičov cudzinec a neovláda slovenský jazyk, pri zápise otcovstva musí byť prítomný aj súdny tlmočník, ktorého si zabezpečia rodičia. 

Poplatky:

Prvý originál rodného listu sa vydáva bezplatne, za každý ďalší originál uhradíte v hotovosti 5,00 € v pokladni MsÚ  podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch 1. časť, č. položky 2, písm. b). 

Lehota vybavenia:

Na počkanie.

Zákonná úprava:

§ 90-92 zákona NR SR č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov

Zápis do osobitnej matriky občanov SR narodených v cudzine

Do osobitnej matriky MV SR sa zapisujú narodenia štátnych občanov SR, ktoré nastali na území cudzieho štátu, zastupiteľskom úrade SR v cudzom štáte, lodi alebo lietadle mimo územia SR alebo území nepatriacom žiadnemu štátu.
Všetky doklady – verejné listy vydané v cudzine musia byť opatrené príslušnými legalizačnými doložkami podľa platných medzinárodných zmlúv a musia byť preložené slovenským súdnym prekladateľom do slovenského jazyka. Informácie o príslušných legalizačných doložkách na matričných dokladoch a platných medzinárodných zmluvách na úseku matrík dostanete na  matričnom úrade. 
Občan SR môže požiadať o zápis do osobitnej matriky na matričnom úrade v mieste trvalého pobytu alebo na zastupiteľskom úrade SR v cudzom štáte. Bližšie informácie o osobitnej matrike nájdete na http://www.minv.sk/?osobitna-matrika 

K vybaveniu potrebujete:

 • originál, alebo notárom osvedčenú kópiu zahraničného rodného listu s príslušnými legalizačnými doložkami, preložený slovenským súdnym prekladateľom do slovenského jazyka (všetko spolu zviazané) 
 • vyplnený zápis o narodení

 

Ak je otec dieťaťa zapísaný na rodnom liste dieťaťa

K vybaveniu potrebujete:

 • sobášny list  (v prípade, keď sú rodičia dieťaťa zosobášení)
 • občianske preukazy alebo cestovné pasy rodičov (u občanov SR musí byť uvedený doklad platný v čase narodenia dieťaťa)

 

Ak nie je otec dieťaťa zapísaný na rodnom liste dieťaťa

K vybaveniu potrebujete:

Predloží slobodná matka

 • občiansky preukaz
 • čestné vyhlásenie o svojom stave

 

Predloží rozvedená matka     

 • kópiu právoplatného rozsudku o rozvode jej manželstva

 

Predloží matka vdova           

 • kópiu úmrtného listu jej nebohého manžela

 

Upozornenie:

 • matričný úrad vybavuje žiadosti občanov len s trvalým pobytom v obvode matričného úradu
 • legalizačnú doložku – APOSTILLE pre použitie rodného listu v zahraničí na origináli rodného listu vystaveného osobitnou matrikou vyznačuje iba osobitná matrika
 • duplikáty rodných listov vydaných osobitnou matrikou môže vydať iba osobitná matrika. Ich vyžiadanie na osobitnej matrike si rodičia dieťaťa zabezpečujú sami

Poplatky:

Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky – 10,00 € (od 1. 1.2018 podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, II. časť, položka 17, písm. a))
Prvý originál rodného listu sa vydáva bezplatne, za každý ďalší originál uhradíte 5,00 € podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch I. časť, položka 2, písm. b)

Lehota vybavenia:

do 3 mesiacov od podania žiadosti. 

Zákonná úprava:

§ 23 zákona NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov 

 


 

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka