Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
StropkovHľadať
 
 

A v roku 2019 pokračujeme v rozvojových investíciách Vytlačiť
 

Developerské projekty, riešenia v doprave, bezplatné WiFi i propagácia histórie

Stropkovská samospráva má pred sebou prvý rok nového funkčného obdobia. Keďže tunajší primátor Ondrej Brendza v ostatných komunálnych voľbách svoj mandát presvedčivo obhájil a vedenie mesta pokračuje v nezmenenom zložení, plány samosprávy na nadchádzajúce obdobie vychádzajú z programových priorít O. Brendzu, s ktorými vstupoval do volieb.  

Rekonštrukcia úradu, modernizácia učební a likvidácia skládok
Najvýznamnejšou tohtoročnou investíciou financovanou z eurofondov bude projekt zníženia energetickej náročnosti budovy mestského úradu v celkovej výške takmer 750 tisíc eur. V rámci projektu bude zateplená stará a nová časť úradu, zaizolovaná strecha, vymenené okná i technológia kotolne. „Vďaka eurofondom aktuálne prebieha realizácia projektu modernizácie učební v ZŠ na Konštantínovej za vyše 187 tis. eur. Rovnako zo štrukturálnych fondov budeme môcť zlikvidovať čierne skládky pri rómskych obydliach, na čo sme získali 52 tis. eur. Z dotácie ministerstva školstva bude zateplená mestská športová hala. Predpokladané náklady na tento projekt predstavujú zhruba 115 tis. eur,“ priblížil primátor.  V rámci aktuálnej výzvy sa chce samospráva uchádzať o podporu na výstavbu materskej školy pre marginalizované rómske komunity na ulici Pod Laščíkom.

Nové cesty, parkoviská i malý obchvat
Na rekonštrukcie a budovanie miestnych komunikácií a verejných priestranstiev v tomto roku vyčlenili 260 tis. eur, ďalších 167 tis. eur tvorí transfer na komunikácie pre mestský podnik Služba. V Stropkove plánujú začať s budovaním tzv. malého obchvatu, ktorý by mal vzniknúť prepojením ulíc vo východnej časti mesta. „Začíname prepojením Nového riadka a Ul. akad. Pavlova, vďaka čomu presmerujeme časť vozidiel prechádzajúcich centrom. V ďalších etapách tento projekt rozšírime aj o ďalšie jestvujúce i novovybudované úseky.“  Projekčne začínajú pripravovať II. etapu rekonštrukcie pešej zóny na Hrnčiarskej. V širšom centre vznikne takmer 30 nových parkovacích miest. Mesto sa tiež začína zaoberať rozšírením verejného osvetlenia od Mlynskej ulice do mestskej časti Bokša.
Stropkovčania v roku 2019 očakávajú dokončenie dvoch developerských projektov – átria Pod Kamenicou (súboru piatich polyfunkčných domov) a polyfunkčného objektu s bytmi a obchodnými prevádzkami na Hviezdoslavovej, ktoré vzniknú po prestavbe bývalého internátu SOUP.

Tvoríme rozvojový akčný plán
V minulom roku bol okres Stropkov zaradený medzi najmenej rozvinuté okresy. V rámci podpory, ktorú takéto regióny môžu získať od štátu, sa aj mesto bude uchádzať o prostriedky určené na niektoré rozvojové projekty. Aktuálne je v príprave akčný plán pre celý okres. V rámci jeho koncepcie sa tam samospráva bude snažiť zahrnúť aktivity pre mesto zamerané na rozvoj infraštruktúry, cestovného ruchu i podnikania, ale napríklad aj riešenie dopravy v Stropkove.  

Plány na zatraktívnenie centra a bezplatné WiFi
Aj v roku 2019 budú v Stropkove revitalizovať a rozširovať verejnú zeleň v parku, na námestí i ďalších lokalitách. V závere uplynulého roka bolo mesto úspešné vo výzve na zabezpečenie bezplatného WiFi pripojenia vo vytipovaných lokalitách. „Realizovať budeme aj aktivity zamerané na modernizáciu odpadového hospodárstva. V minulom roku sme vybudovali dve nové polopodzemné kontajnerové stojiská na komunálny a separovaný odpad a projekt chceme rozšíriť aj do ďalších lokalít. Táto novinka je prínosom pre obyvateľov mesta v podobe efektívnejšieho zberu a vývozu odpadu a nemenej dôležitý je aj estetický efekt týchto nových objektov v zastavaných lokalitách,“ dodal primátor.

Začíname rekonštruovať chatu pod vlekom
Mesto nezabúda ani na voľnočasové aktivity a rozvoj cykloturistiky. V závere uplynulého roka dostali informáciu o schválení spoločného cezhraničného projektu s mestom Korczyna v celkovej výške 441 tis. eur, z toho pre Stropkov je určených takmer 214 tis. eur. Okrem spoločných kultúrno-spoločenských a športových podujatí bude v rámci investičnej časti projektu zrekonštruovaná časť turistickej chaty v areáli Pod vlekom, na Ščobe vybudujú vyhliadkovú vežu s altánkom a vyznačená bude aj nová cykloturistická trasa na poľskú hranicu.

Modernejšie športoviská a kúpalisko v správe mesta
V jari bude dokončená rekonštrukcia tenisových kurtov a prebiehať bude aj komplexná obnova futbalovej tribúny, ktorú začali v minulom roku. Intenzívne sa zaoberajú  otázkou rekonštrukcie zimného štadióna a hľadajú zdroje na jej pokrytie. Novou výzvou pre mesto bude správa letného kúpaliska, ktoré od nadchádzajúcej sezóny prechádza pod podnik Služba. „Našim cieľom je tam vytvoriť moderné a atraktívne miesto oddychu pre Stropkovčanov i návštevníkov zo širokého okolia. Naďalej sa snažíme zveľaďovať a podporovať fungovanie Parku zvierat, kde sme pred dvomi rokmi nastavili nové pravidlá fungovania. V roku 2019 tiež chceme vybudovať jedno nové workoutové ihrisko.“

Chceme stavať na histórii, chystáme oslavy významným výročí
V posledných štyroch rokoch sa mesto zameralo aj na lepšiu propagáciu v oblasti cestovného ruchu i histórie. „Absolvovali sme zložitý proces prípravy podkladov, projektovej dokumentácie a povolení potrebných k projektu sprístupnenia kostolnej veže, jednej z najvyšších historických stavieb na severovýchode Slovenska. V rozpočte mesta sme vyčlenili 15 tis. eur na archeologický prieskum územia po asanovaných domoch na námestí. V spolupráci s Krajským múzeom chceme nadviazať na doterajšie výsledky spolupráce v oblasti múzejníctva v našom Kaštieli,“ vymenoval primátor. Stropkov sa pripravuje aj na viacero zaujímavých kultúrno-spoločenských podujatí. Tou najvýznamnejšou bude 25. ročník obnoveného stropkovského jarmoku. Medzi významné podujatia je potrebné spomenúť 350. výročie uznania Bratstva svätého škapuliara v Stropkove, ktoré by chceli dôstojne osláviť v spolupráci s rímskokatolíckou farnosťou. Pripravujú aj VZN týkajúce sa založenia mestskej kroniky a v spolupráci s Prešovskou univerzitou pokračujú v príprave novej monografie mesta Stropkov. 
-msú-


 
 

dnes je: 20.8.2019

meniny má: Anabela

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka