Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
StropkovHľadať
 
 

Návrh VZN č. 3/2019 o záväznej časti zmien a doplnkov č.4 ÚPN SÚ StropkovVytlačiť
 

Mestské zastupiteľstvo v Stropkove na základe § 6 zák. SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a §26 ods.3 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov

vydáva

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Č. 3/2019
O ZÁVÄZNEJ ČASTI ZMIEN A DOPLNKOV Č.4
ÚPN SÚ STROPKOV

Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) č.3/2019, sa vyhlasuje záväzná časť zmien a doplnkov č.4 ÚPN SÚ Stropkov spracovaná formou záväzných regulatívov územného rozvoja územného plánu sídelného útvaru  – viď. príloha č.1.

VZN stanovuje záväzné funkčné využitie a priestorové usporiadanie územia územného plánu mesta, stanovuje podmienky pre územný rozvoj územného plánu mesta, ochranu kultúrnych pamiatok, zásady koncepcie životného prostredia, ochranu prírody a krajiny, stanovuje záväzné regulatívy pre výstavbu verejnej dopravnej a technickej infraštruktúry a zariadení, a vymedzuje plochy pre verejnoprospešné stavby.

V Stropkove dňa 14.4.2019                                                                                                  

Primátor mesta
      Stropkov

Neoddeliteľná príloha VZN:

1 x návrh záväznej časti zmeny a doplnky regulatívov územného rozvoja – Zmeny a doplnky č.4 územného plánu sídelného útvaru Stropkov.


 
 

dnes je: 18.7.2019

meniny má: Kamila

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka