Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
StropkovHľadať
 
 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín Vytlačiť
 

Mesto Stropkov, ako príslušný orgán štátnej správy, v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o   ochrane prírody a krajiny oznamuje, že dňa 30.09.2019 začalo na základe žiadosti Petra Kavku, Stropkov a Adama Kavku, Stropkov vo veci vydania povolenia na výrub drevín, rastúcich na pozemku KNC 291 a KNC 292/3 v k.ú. Stropkov (podľa LV č. 1258), nakoľko poškodzujú priľahlý chodník,  narušujú statiku stavby a oplotenia.   

Drevina:  smrek obyčajný (v počte 3 ks)

na parc. KNC 291 a KNC 292/3 v k.ú. Stropkov, podľa LV č. 1258.

Dôvod výrubu drevín: ohrozujú život a zdravie ľudí, nakoľko sú vysokého vzrastu, taktiež koreňová sústava uvedených drevín poškodzuje priľahlý chodník, narušuje statiku stavby a oplotenia.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: kvaskova@stropkov.sk

Zároveň oznamujeme, že ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním sa bude konať dňa 17.10.2019 o 09.00 h so stretnutím v kancelárii odboru výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia MsÚ Stropkov.

Zverejnené: 04.10.2019


 
 

dnes je: 19.10.2019

meniny má: Kristián

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka