Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
StropkovHľadať
 
 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Libor PetrášVytlačiť
 

Mesto Stropkov, ako príslušný orgán štátnej správy, v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o   ochrane prírody a krajiny oznamuje, že dňa 09.01.2019 začalo na základe žiadosti Libora Petráša, S. Jurkoviča 1559/2, 091 01 Stropkov, Dany Bednárikovej, Nový riadok 358/42, 091 01 Stropkov vo veci vydania povolenia na výrub dreviny, rastúcej na pozemku KNC 30 v k.ú. Bokša (podľa LV č. 3147), nakoľko je vysokého vzrastu (prestárla), zasahujúca do drôtov elektrického vedenia. 

Drevina:  borovica čierna (v počte 1 ks)

na parc. KNC 30 v k.ú. Bokša, podľa LV č. 3147.

Dôvod výrubu: drevina je poškodená a svojím vzrastom nebezpečne zasahuje do drôtov elektrického vedenia.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: kamila.vaskova@stropkov.sk

Zároveň oznamujeme, že ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním sa bude konať dňa 25.02.2019 o 10.00 h so stretnutím v kancelárii odboru výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia MsÚ Stropkov.

Zverejnené: 14.02.2019


 
 

dnes je: 23.5.2019

meniny má: Želmíra

webygroup
ÚvodÚvodná stránka