Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
StropkovHľadať
 
 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Milan BerikVytlačiť
 

Mesto Stropkov, ako príslušný orgán štátnej správy, v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o   ochrane prírody a krajiny oznamuje, že dňa 14.12.2018 začalo na základe žiadosti Milana Berika a Veroniky Berikovej, Konštantínova 645/15, 091 01 Stropkov vo veci vydania  povolenia na výrub dreviny, rastúcej na pozemku KNC 1813/1 v k.ú. Stropkov (podľa LV č. 1527), nakoľko je nebezpečne naklonená nad susednou nehnuteľnosťou. 

Drevina:  orech kráľovský (v počte 1 ks)

na parc. KNC 1813/1 v k.ú. Stropkov, podľa LV č. 1527.

Dôvod výrubu: drevina ohrozuje život a zdravie ľudí, nakoľko je nebezpečne naklonená nad susednou nehnuteľnosťou, taktiež koreňová sústava tejto dreviny poškodzuje priľahlý plot (škoda na súkromnom majetku).

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: kvaskova@stropkov.sk

Zároveň oznamujeme, že ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním sa bude konať dňa 25.02.2019 o 10.30 h so stretnutím v kancelárii odboru výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia MsÚ Stropkov.

Zverejnené: 14.02.2019


 
 

dnes je: 23.5.2019

meniny má: Želmíra

webygroup
ÚvodÚvodná stránka