Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
StropkovHľadať
 
 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Parc. č.: KNC 1944/177 v k.ú. StropkovVytlačiť
 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín 
 

Mesto Stropkov ako príslušný cestný správny orgán podľa § 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 18.02.2019 začalo na základe žiadosti  Mesta Stropkov konanie na výrub 1 ks dreviny rastúcej na pozemku  parc. č. KNC 1944/177 v k.ú. Stropkov vo vlastníctve Mesta Stropkov.       

Parc. č.:   KNC 1944/177  v k.ú. Stropkov

Drevina:    smrek 1 ks

Dôvod výrubu:    ohrozujúci cestnú premávku  - rastúci v ochrannom pásme miestnej komunikácie

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5  pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: vladimir.regrut@stropkov.sk

Zároveň oznamujeme, že ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním sa bude konať dňa 27.02.2019 o 09.00h so stretnutím v kancelárii odboru výstavby, RR a ŽP MsÚ Stropkov.

Zverejnené: 19.02.2019


 
 

dnes je: 23.5.2019

meniny má: Želmíra

webygroup
ÚvodÚvodná stránka