Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
StropkovHľadať
 
 

Zámer na odpredaj pozemku - Bc. Eva PetričkováVytlačiť
 

Mestský úrad, Hlavná 38/2, 091 01 Stropkov
odbor organizačný a správy majetku

Mesto Stropkov, Hlavná 38/2, 091 01 Stropkov, IČO 331007,

v súlade s uznesením č. 60 zo  4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Stropkove konaného dňa  10.04.2019, zverejňuje :

Zámer:

na odpredaj novovytvoreného pozemku KNC č.2433/2, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 20 m2 vytvoreného z časti pozemku KNC č.2433, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 8650 m2, v kú. Stropkov, zapísaného na LV č. 1 v podiele1/1, v prospech Bc. Evy Petričkovej, rod. Flešárovej, Chotčanská 1612/174, 091 01 Stropkov, do jej výlučného vlastníctva, v podiele 1/1, za kúpnu cenu 207,60 €, z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

b) určuje

že pri predaji novovytvoreného pozemku KNC č.2433/2, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 20 m2, k. ú. Stropkov, z majetku mesta Stropkov, ide o prípad hodný osobitného zreteľa.

Dôvod hodný osobitného zreteľa: Zosúladenie právneho stavu so stavom skutočným, pretože ide o pozemok, ktorý je ohradený plotom vo vlastníctve kupujúcej.

Bližšie informácie poskytnú pracovníci odboru organizačného a správy majetku MsÚ v Stropkove ( č. dverí 22,23) 

                                                                                       Ing. František Hurný 
                                                                                           vedúci odboru


 
 

dnes je: 17.7.2019

meniny má: Bohuslav

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka