Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
StropkovHľadať
 
 

Zámer na odpredaj pozemku - ŠpilárováVytlačiť
 

Mestský úrad, Hlavná 38/2, 091 01 Stropkov
odbor organizačný a správy majetku


 

Mesto Stropkov, Hlavná 38/2, 091 01 Stropkov, IČO 331007,

v súlade s uznesením č. 84 zo  6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Stropkove konaného dňa  19.06.2019, zverejňuje :

Zámer:

na predaj pozemku  – parcela  KNC č. 545/63, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 20 m2,  k. ú. Stropkov, v podiele 1/1, na vlastníkovi, mesto Stropkov, Hlavná 38/2, 091 01 Stropkov, IČO: 00331007, v podiele 1/1,  tak ako je to zapísané v katastri nehnuteľností pre k. ú. Stropkov na LV č. 1  Okresného úradu Stropkov – katastrálneho odboru v prospech Soni Špilárovej, rod. Želizňákovej, trvale bytom Letná 254/15, 091 01 Stropkov, za kúpnu cenu   426,60 €, do jej výlučného vlastníctva (1/1), z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

b) určuje,

že pri predaji pozemku  – parcela  KNC č. 545/63, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 20 m2,  k. ú. Stropkov, v podiele 1/1,  ide o prípad hodný osobitného zreteľa.

Dôvod hodný osobitného zreteľa:  Mesto Stropkov nemá zámer na iné využívanie tohto  pozemku a  mestu Stropkov vznikajú náklady na jeho čistenie a kosenie. Tento pozemok sa nachádza oproti  rodinného domu žiadateľa a na tomto pozemku chce postaviť garáž pre jej motorové vozidlo a  tento pozemok bol v minulosti vo vlastníctve jej svokra  a v rámci reštitúcie nestihol včas požiadať o jeho vrátenie.

Bližšie informácie poskytnú pracovníci odboru organizačného a správy majetku MsÚ v Stropkove ( č. dverí 22,23) 

Ing. František Hurný 
vedúci odboru

 

 

 


 
 

dnes je: 23.7.2019

meniny má: Oľga

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka