Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
StropkovHľadať
 
 

Zámer na odpredaj pozemku - VSD,EL PRO KANVytlačiť
 

Mestský úrad, Hlavná 38/2, 091 01 Stropkov
odbor organizačný a správy majetku

Mesto Stropkov, Hlavná 38/2, 091 01 Stropkov, IČO 331007,

v súlade s uznesením č. 58 z  4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Stropkove konaného dňa  10.04.2019, zverejňuje :

Zámer:

na uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve medzi mestom Stropkov, ako budúcim predávajúcim Východoslovenskou distribučnou, a. s. Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36 599, ako budúcim kupujúcim na odpredaj časti pozemku KNC 1215/1, zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Stropkov, podiel 1/1, z majetku mesta Stropkov, pričom  predpokladaná výmera odpredávanej časti pozemku je  cca 4,5 m2, pre novovybudovanú kioskovú trafostanicu s  príslušenstvom. Presný rozsah bude určený geometrickým plánom vypracovaným na náklady budúceho kupujúceho po kolaudácii stavby z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Cena za odpredávanú nehnuteľnosť bola stanovená dohodou obidvoch zmluvných strán vo výške 300,00 €.

b) určuje

že pri predaji  časti pozemku KNC 1215/1 vo výmere 14 662 m2, zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Stropkov, podiel 1/1, z majetku mesta Stropkov, ide o prípad hodný osobitného zreteľa.

Dôvod hodný osobitného zreteľa: Pri odpredaji časti pozemku KNC 1215/1 vo výmere 14 662 m2, zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Stropkov, podiel 1/1 ide o verejný záujem z dôvodu, že na časti pozemku Východoslovenská distribučná, a. s. Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36 599 361 zriadi novú kioskovú trafostanicu s príslušenstvom.

Bližšie informácie poskytnú pracovníci odboru organizačného a správy majetku MsÚ v Stropkove( č. dverí 22,23)

Ing. František Hurný 
    vedúci odboru


 
 

dnes je: 17.7.2019

meniny má: Bohuslav

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka