Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
StropkovHľadať
 
 

Zámer na zámenu pozemkov - ParaničVytlačiť
 

Mestský úrad, Hlavná 38/2, 091 01 Stropkov
odbor organizačný a správy majetku


 

Mesto Stropkov, Hlavná 38/2, 091 01 Stropkov, IČO 331007,

v súlade s uznesením č. 81 zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Stropkove konaného dňa  19.06.2019, zverejňuje :

Zámer:

 na zámenu  pozemkov takto:

 • Mesto Stropkov,  zámennou zmluvou odovzdá do výlučného vlastníctva, Jánovi Paraničovi, Pavla Horova 1133/5, 091 01 Stropkov, novovytvorené pozemky:

 

 1. KNC 2856/19, trvalý trávnatý porast vo výmere 278 m2, k. ú. Stropkov, podiel 1/1.
 2. KNC 2856/39, trvalý trávnatý porast vo výmere 314 m2, k. ú. Stropkov, podiel 1/1.
 3. KNC 2857/239, trvalý trávnatý porast vo výmere 43 m2, k. ú. Stropkov, podiel 1/1,

všetky vytvorené geometrickým plánom č. 58/2019 zo dňa 24.05.2019, úradne overený dňa 27.05.2019, ktorý vyhotovila GEODÉZIA M Stropkov,  Ing. Bc. Radovan Motyka, Námestie SNP č. 538, 091 01 Stropkov, IČO: 37 771 418 z pozemku KNE 3132, zastavaná plocha a nádvorie, podiel 1/1, zapísaný na LV č. 4210

 • Ján Paranič, Pavla Horova 1133/5, 091 01 Stropkov,  zámennou zmluvou odovzdá do výlučného vlastníctva (podiel 1/1) mesta Stropkov,  pozemky:
 1. KNC 1117/6, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 19 m2, vedené na LV č.4223, k. ú. Stropkov,
 2. KNC 1117/7, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 20 m2, vedené na LV č.4223, k. ú. Stropkov,
 3. KNC 1117/8, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 20 m2, vedené na LV č.4223, k. ú. Stropkov,
 4. KNC 1117/9, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 20 m2, vedené na LV č42231, k. ú. Stropkov,
 5. KNC 1117/10, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 20 m2, vedené na LV č.4223, k. ú. Stropkov,
 6. KNC 1117/11, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 20 m2, vedené na LV č.4223, k. ú. Stropkov,
 7. KNC 1117/12, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 20 m2, vedené na LV č.4223, k. ú. Stropkov,
 8. KNC 1117/13, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 20 m2, vedené na LV č.4223, k. ú. Stropkov,
 9. KNC 1117/14, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 20 m2, vedené na LV č.4223, k. ú. Stropkov,
 10. KNC 1117/15, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 20 m2, vedené na LV č.4223, k. ú. Stropkov,
 11. KNC 1117/16, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 20 m2, vedené na LV č.4223, k. ú. Stropkov,
 12. KNC 1117/17, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 19 m2, vedené na LV č.4223, k. ú. Stropkov,
 13. KNC 1117/18, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 22 m2, vedené na LV č.4223, k. ú. Stropkov,

 z dôvodu hodného osobitného zreteľa, bez vzájomného finančného vyrovnania.

b) určuje,

že pri zámene pozemkov medzi mestom Stropkov a Jánom Paraničom, Pavla Horova 1133/5, 091 01 Stropkov, ide o prípad hodný osobitného zreteľa.

Dôvod hodný osobitného zreteľa: Mesto Stropkov je vlastníkom okolitých pozemkov pri pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve Jána Paraniča a má záujem vysporiadať vlastnícke vzťahy v tejto lokalite a Ján Paranič je vlastníkom okolitých pozemkov pri pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve mesta Stropkov a preto mesto Stropkov  navrhuje takúto zámenu  pozemkov.

Bližšie informácie poskytnú pracovníci odboru organizačného a správy majetku MsÚv Stropkove ( č. dverí 22,23) 

Ing. František Hurný 
vedúci odboru

 

 

 


 
 

dnes je: 23.7.2019

meniny má: Oľga

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka