Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
StropkovHľadať
 
 

Podnikateľská činnosť

V súlade s VZN mesta Stropkov č.6/2014:

1) Za účelom vzájomnej informovanosti medzi mestom Stropkov a prevádzkovateľom prevádzky, podnikateľ ohlási zriadenie každej prevádzkarne obchodu a služieb na území mesta najmenej 7 dní vopred pred otvorením prevádzky.

Potrebné dokumenty:

  • Oznámenie o zriadení prevádzkarne (tlačivo).
  • Nájomná zmluva priestorov , (ak je prevádzkareň zriadená vo vlastných priestoroch - výpis z listu vlastníctva) -kópia.
  • Zmena účelu využitia ak je prevádzkareň zriadená v priestoroch kolaudačným rozhodnutím určená na bývanie -kópia.
  • Žiadosť s mestom Stropkov o zabezpečenie likvidácie odpadu z prevádzkarne- kópia.

 

2) Prevádzkovateľ prevádzky oznámi prevádzkový čas, ktorý si stanoví sám, v súlade s prevádzkovou dobou uvedenou vo VZN č. 6/2014 mesta Stropkov podľa účelu prevádzky.

3) Každú zmenu prevádzkovej doby (trvalej, prechodnej) alebo dočasné zatvorenie prevádzky, prevádzkovateľ je povinný oznámiť mestu Stropkov.

4) Pri zrušení prevádzky je prevádzkovateľ povinný informovať oznámením najneskôr 7 dni vopred pred jej zrušením o tejto skutočnosti mesto Stropkov.

5) V reštauračných prevádzkach pri usporiadaní spoločenského kultúrneho podujatia pri vopred určenej uzatvorenej spoločnosti v zmysle pís.c) VZN č.6/2014, usporiadateľ oznámi takéto podujatie mestu Stropkov minimálne 5 dni vopred.

 


 
VZN mesta Stropkov č. 6/2014 o pravidlách času predaja v obchodoch a času prevádzky služieb v meste Stropkov

 
Štatistická klasifikácia ekonomických činnosti SK NACE Rev. 2

 
Žiadosť fyzickej osoby - podnikateľa o zmenu údajov zapísaných v registri právnických osôb podľa § 3 a § 5 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

 
Žiadosť o zápis do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka (SHR)

 

 
Žiadosť o pridelenie identifikačného čísla fyzickej osobe - podnikateľovi podľa § 3 a § 5 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

 
Žiadosť o vyradenie z evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka (SHR)

 

 
Ohlásenie k začatiu podnikateľskej činnosti , zriadeniu prevádzky na území mesta Stropkov

 

 
Oznámenie o prevádzkovej dobe alebo čase predaja v prevádzke

 

 
Oznámenie o konaní spoločenského kultúrneho podujatia.

 

 
Oznámenie o dočasnej zmene prevádzkovej doby alebo čase predaja v prevádzke

 

 
Oznámenie o zrušení prevádzky

 

 
Oznámenie o zmene prevádzkovej doby alebo čase predaja v prevádzke

 

 
Oznámenie dočasného uzatvorenia prevádzky

 

 

dnes je: 27.5.2019

meniny má: Iveta

webygroup
ÚvodÚvodná stránka