Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
StropkovHľadať
 
 

Poslanci MsZ

Poslancov mestského zastupiteľstva volia obyvatelia mesta v priamych voľbách na štyri roky. Mestské zastupiteľstvo mesta Stropkov má 18 poslancov.

Poslanec je oprávnený najmä predkladať mestskému zastupiteľstvu a ostatným orgánom mesta návrhy, podnety, a pripomienky, interpelovať prímatora, príp. členov mestskej rady vo veciach týkajúcich sa ich práce, požadovať od riaditeľov právnických osôb založených alebo zriadených mestom, od vedúcich rozpočtových, príspevkových organizácií a iných subjektov s majetkovou účasťou mesta vysvetlenia vo veciach týkajúcich sa ich činností, požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v meste podnikateľskú činnosť vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v meste, zúčastňovať sa na previerkach, kontrolách, na vybavovaní sťažností, oznámení a podnetov, ktoré vykonávajú orgány samosprávy mesta a hlavný kontrolór mesta, požadovať vysvetlenie od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie. 

 Róbert Fatľa

Foto: Róbert Fatľavolebný obvod č. 1
(mestská časť Sitníky - ulice: Budovateľská, Družstevná, Rovná, Sitnická, Sokolovská, Strečkova, Vojtovská, Vranovská)

Funkcia: člen Komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a bývanie, Komisie pre bezpečnosť a životné prostredie, Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Politická príslušnosť: SMER-SD

Telefón: +421 948 000 450 
e-mail: robo.fatla@centrum.sk

 

Ing. Oľga Kurucová

Foto: Ing. Dušan Lukáčvolebný obvod č. 2
(ulice: Akad. Pavlova, Hlinky, Hviezdoslavova, J. Gagarina, Jarková, Jilemnického, Letná, Nový riadok)

Funkcia: členka pre bezpečnosť a životné prostredie

Politická príslušnosť: SMER-SD

Telefón: +421 904 337 727
e-mail: kurucova.olina@gmail.com

 

 

 

Martin Džupin

Foto: Martin Džupinvolebný obvod č. 2
(ulice: Akad. Pavlova, Hlinky, Hviezdoslavova, J. Gagarina, Jarková, Jilemnického, Letná, Nový riadok)

Funkcia: predseda Komisie pre bezpečnosť a životné prostredie

Politická príslušnosť: SNS

Telefón: +421 903 432 920
e-mail: martindzupin@zoznam.sk

 

 

Mgr. Peter Lehocký

Foto: Mgr. Peter Lehockývolebný obvod č. 3
(ulice: Kukučínova, Mlynská, Gen. Sázavského)

Funkcia: zástupca primátora mesta, člen Mestskej rady, člen Komisie pre bezpečnosť a životné prostredie, člen Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Politická príslušnosť: KDH

Telefón: +421 905 647 405
e-mail: lehockypetersp@gmail.com

 

 

Ing. Martina Demjanová

Foto: Ing. Martina Demjanovávolebný obvod č. 3
(ulice: Kukučínova, Mlynská, Gen. Sázavského)

Funkcia: členka Komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a bývanie, členka Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Politická príslušnosť: SNS

Telefón: +421 905 136 802
e-mail: demjanova.martina@centrum.sk

 

 

Mgr. Viliam Mihok

Foto: Mgr. Viliam Mihokvolebný obvod č. 4
(ulice: Hrnčiarska 739/14, 740/7, 741/16, 742/18, 743/20, 767/46, 768/33, 769/35, 770/48, 771/37, 773/39, 774/52, 777/56, 779/58, 780/60, 782/62, 784/64, 785/49, 786/66, 794/74, 795/61, 801/67, 1550/69, 1566/2,4,6,8, 1597/22,24,26,28, 1601/30,32,34, 1604/9,11, 1605/13,15, 1606/17,19, Za jarkom, Orgovánová)

Funkcia: člen Komisie pre školstvo, kultúru a šport

Politická príslušnosť: nezávislý

Telefón: +421 907 366 397
e-mail: v.mihok@centrum.sk

Mgr. Daniel Hubáč

Foto: Mgr. Daniel Hubáčvolebný obvod č. 4
(ulice: Hrnčiarska 739/14, 740/7, 741/16, 742/18, 743/20, 767/46, 768/33, 769/35, 770/48, 771/37, 773/39, 774/52, 777/56, 779/58, 780/60, 782/62, 784/64, 785/49, 786/66, 794/74, 795/61, 801/67, 1550/69, 1566/2,4,6,8, 1597/22,24,26,28, 1601/30,32,34, 1604/9,11, 1605/13,15, 1606/17,19, Za jarkom, Orgovánová)

Funkcia: člen Mestskej rady, predseda Komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a bývanie

Politická príslušnosť: nezávislý

Telefón: +421 903 556 879
e-mail: danielhubac@centrum.sk

Mgr. Jana Slivková

Foto: Mgr. Jana Slivkovávolebný obvod č. 5
(ulice: A. Kmeťa, Bernolákova, Cintorínska, Kvetná, Ľ. Štúra, Pod Laščikom, Ružová, Mládeže, Nám. SNP, Záhradná, Zámocká, Za dubami, Hlavná 38/2, 44/1,3,5,7,9, 49/11,13,15,17, 50/19,21,23)

Funkcia: predsedníčka Komisie pre financie a majetok mesta, členka Komisie pre školstvo, kultúru a šport

Politická príslušnosť: KDH

Telefón: +421 903 771 668
e-mail: jankasliv@gmail.com

 

Ing. Slavomír Cichý

Foto: Ing. Slavomír Cichývolebný obvod č. 5
(ulice: A. Kmeťa, Bernolákova, Cintorínska, Kvetná, Ľ. Štúra, Pod Laščikom, Ružová, Mládeže, Nám. SNP, Záhradná, Zámocká, Za dubami, Hlavná 38/2, 44/1,3,5,7,9, 49/11,13,15,17, 50/19,21,23)

Funkcia: predseda Komisie pre školstvo, kultúru a šport

Politická príslušnosť: nezávislý

Telefón: +421 910 970 327
e-mail: slavomir.cichy@gmail.com

 

Slavomír Rapáč

Foto: Slavomír Rapáčvolebný obvod č. 6
(ulice: Konštantínova, Puškinova, Metodova, Andreja Hlinku, Sládkovičova, Bankovská, Majerská, J.Kráľa, P.Horova, Kalinčiakova)

Funkcia: predseda Komisie pre výstavbu a územný rozvoj

Politická príslušnosť: nezávislý

Telefón: +421 905 140 940
e-mail: slavorapac@gmail.com

 

 

Michal Sykora

Foto: Michal Sýkoravolebný obvod č. 6
(ulice: Konštantínova, Puškinova, Metodova, Andreja Hlinku, Sládkovičova, Bankovská, Majerská, J.Kráľa, P.Horova, Kalinčiakova)

Funkcia: člen Komisie pre financie a majetok mesta, člen Komisie pre bezpečnosť a životné prostredie

Politická príslušnosť: nezávislý

Telefón: +421 915 904 410
e-mail: sykora55@gmail.com

 

Milan Pavúk

Foto: Milan Pavúkvolebný obvod č. 7
(ulice: Krátka, Hlavná 80/50, 1649/31,33, 1650/37,39, 1651/43,45, 1652/49, Hrnčiarska 1618/36,38,40, 1619/42,44,50, 1627/21,23,25, 1654/72)

Funkcia: člen Mestskej rady, člen Komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a bývanie

Politická príslušnosť: nezávislý

Telefón: +421 905 481 884
e-mail: milan.pavuk@centrum.sk

 

Ing. Stanislav Kolcun

Foto: Ing. Stanislav Kolcunvolebný obvod č. 7
(ulice: Krátka, Hlavná 80/50, 1649/31,33, 1650/37,39, 1651/43,45, 1652/49, Hrnčiarska 1618/36,38,40, 1619/42,44,50, 1627/21,23,25, 1654/72)

Funkcia: člen Komisie pre výstavbu a územný rozvoj

Politická príslušnosť: Národná koalícia

Telefón: +421 903 416 600
e-mail: kolcun@stropkov.cc

 

 

Radko Kmiť

Foto. Radko Kmiťvolebný obvod č. 8
(ulice: Šarišská, Školská, Pri rybníku, Samuela Jurkoviča, Chotčanská, Nábrežná, Matice slovenskej 920/48,50, 924/56,58, Hrnčiarska 796/63,65, 797/76,78, 798/80, 799/82, 800/84, 802/86, Ondavská, Petejovská)

Funkcia: člen Komisie pre financie a majetok mesta

Politická príslušnosť: nezávislý

Telefón: +421 903 609 843
e-mail: kmit@kmit.eu

 

Dušan Večurkovský

Foto: Dušan Večurkovskývolebný obvod č. 8
(ulice: Šarišská, Školská, Pri rybníku, Samuela Jurkoviča, Chotčanská, Nábrežná, Matice slovenskej 920/48,50, 924/56,58, Hrnčiarska 796/63,65, 797/76,78, 798/80, 799/82, 800/84, 802/86, Ondavská, Petejovská)

Funkcia: člen Komisie pre financie a majetok mesta, člen Komisie pre výstavbu a rozvoj mesta

Politická príslušnosť: nezávislý

Telefón: +421 903 621 029
e-mail: dtrans@centrum.sk

 

Mgr. Jaromír Zachar

Foto. Mgr. Jaromír Zacharvolebný obvod č. 9
(ulice: Športová, Štefánikova, Matice slovenskej 901/2, 902/4,6,8, 903/16,18,20, 904/22, 906/24,26,28, 907/30,32, 908/7, 909/9, 910/11, 911/13, 912/15, 913/34,36,38, 914/40,42, 915/44,46, 916/17, 917/19, 918/21, 919/23, 921/25, 922/27, 923/52,54, 1552/10,12,14, Hrnčiarska 787/68, 788/70, 789/51,53, 791/55, 792/57, 793/59)

Funkcia: člen Komisie pre sociálne veci, zdravotníctva a bývania, člen Komisie pre školstvo, kultúru a šport, člen Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

                                               Politická príslušnosť: nezávislý

                                               Telefón: +421 905 931 018
                                               e-mail: jarozachar76@gmail.com

Ing. Tibor Paňko

Foto: Ing. Tibor Paňkovolebný obvod č. 9
(ulice: Športová, Štefánikova, Matice slovenskej 901/2, 902/4,6,8, 903/16,18,20, 904/22, 906/24,26,28, 907/30,32, 908/7, 909/9, 910/11, 911/13, 912/15, 913/34,36,38, 914/40,42, 915/44,46, 916/17, 917/19, 918/21, 919/23, 921/25, 922/27, 923/52,54, 1552/10,12,14, Hrnčiarska 787/68, 788/70, 789/51,53, 791/55, 792/57, 793/59)

Funkcia: člen Mestskej rady, člen Komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a bývanie

Politická príslušnosť: SMER-SD

Telefón: +421 905 839 504
e-mail: tibopan@gmail.com

Martin Žiak

Foto: Martin Žiakvolebný obvod č. 10
(mestská časť Bokša - ulice: Čerlinská, Šandalská, Bokšanská)

Funkcia: člen Komisie pre výstavbu a územný rozvoj,
Komisie pre bezpečnosť a životné prostredie, člen Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Politická príslušnosť: Národná koalícia

Telefón: +421 903 404 071
e-mail: matoziak9@gmail.com

 


 

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka