Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
StropkovHľadať
 
 

Primátor mesta

Foto: JUDr. Ondrej Brendza

 

 

JUDr. Ondrej Brendza

Zvolený: nezávislý
Pracovisko: Mestský úrad
Hlavná 38/2, Stropkov 091 01
Funkcia: primátor mesta

Telefón: +421 54 486 8801
email: primator@stropkov.sk

 

Životopis

Narodil sa 24. septembra 1973. Základnú školu a gymnázium absolvoval v Stropkove. V rokoch 1992 až 1997 študoval na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Od augusta 1997 pôsobil na Správe katastra nehnuteľností v Stropkove, kde v rokoch 1998 až 2013 vykonával funkciu riaditeľa, po transformácii v roku 2014 bol vedúcim katastrálneho odboru Okresného úradu

V roku 1992 začal kariéru futbalového rozhodcu, od roku 2010 do 2016 bol medzinárodným asistentom rozhodcu FIFA. Je aktívny aj vo futbalovom hnutí - od roku 2002 je predsedom Ondavského oblastného futbalového zväzu.

V rokoch 2010 až 2014 bol poslancom mestského zastupiteľstva. Ako nezávislý kandidát bol  po prvykrát zvolený za primátora mesta Stropkov 15. novembra 2014 a svoj mandát opätovne obhájil 10. novembra 2018.

Primátor mesta je ženatý a má dve deti. Ovláda anglický a ruský jazyk. Medzi jeho záľuby patrí šport, história a cestovanie.

 

Primátor mesta

Primátor je, podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, predstaviteľ mesta, štatutárny orgán a najvyšší výkonný orgán mesta.

Primátor:

a) zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady, ak tento zákon neustanovuje inak, a podpisuje ich uznesenia,
b) vykonáva mestskú správu,
c) zastupuje mesto vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
d) vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok mestského úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce; informuje mestské zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku mestského úradu,
e) rozhoduje vo všetkých veciach správy mesta, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom mesta vyhradené mestskému zastupiteľstvu.
f) uchováva vlajku a pečať mesta a používa mestské insígnie.

Funkcia primátora je verejná funkcia a je nezlučiteľná s funkciou:

a) poslanca,
b) zamestnanca mesta, v ktorom bol zvolený,
c) štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej mestom, v ktorom bol zvolený,
d) predsedu samosprávneho kraja,
e) vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy,

Primátor môže pozastaviť výkon uznesenia mestského zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre mesto zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v zákonom stanovenej lehote. Ak je zriadená mestská rada, primátor prerokuje uznesenie mestského zastupiteľstva pred pozastavením jeho výkonu v mestskej rade. Uznesením mestskej rady však nie je viazaný.


 

dnes je: 18.10.2019

meniny má: Lukáš

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka