Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
StropkovHľadať
 
 

Projekt slovensko-poľskej cezhraničnej spolupráce miest Stropkov a Korczyna

Projekt bol úspešne ukončený v marci 2015. Jeho realizáciou sa vzájomne prepojili dva susedské regióny a prostredníctvom kultúrnych a umeleckých vzťahov sa položili základy na ďalší rozvoj spolupráce na báze obchodu, podnikania a tým aj rozvoja a zvyšovania konkurencieschopnosti územia oboch krajín. Všetky plánované aktivity, vrátane investičných, mali za úlohu podkresliť spoločné elementy kultúrneho dedičstva, napomôcť k výmene informácií a zámerov medzi partnermi a všetky tieto spoločné kroky viedli k upevneniu ďalšej spolupráce na tomto území.

Vďaka realizácii projektových investícií sa podarilo zintenzívniť spoluprácu medzi partnerskými mestami a takisto zvýšiť vzájomné povedomie širokej verejnosti v rámci oboch parnerských miest. Jednotlivé aktivity smerovali k upevneniu partnerstva cezhraničnej spolupráce Stropkova a Korczyny. Vďaka sérii realizovaných podujatí sme zdôraznili rozmer a vyzdvihli význam cezhraničnej spolupráce dvoch miest zo Slovenska a Poľska.

Projekt mal pozitívny vplyv aj na dlhoročné partnerstvo oboch miest. Tie spolupracujú dlhobobo, o čom svedčia rôzne aktivity, ktoré obaja partneri usporiadali už v predchádzajúcom období. Realizáciou aktivít projektu sa zvýšili možnosti nových foriem spolupráce, vytvorili sa podmienky pre stretávanie sa širšieho okruhu ľudí v rámci rôznych záujmových skupín a najmä sa vytvorili dôstojné podmienky pre šírenie kultúry a zvyklostí oboch susedských národov.

Všetky ciele, ktoré si obaja partneri vytýčili v projekte, boli realizáciou aktivít projektu naplnené. Jednalo sa o:

  1. Rozvoj cezhraničnej spolupráce vďaka modernizácii kultúrnych stánkov v partnerských mestách;
  2. Vytvorenie podmienok pre ďalší rozvoj cezhraničných vzťahov v oblastiach: a) podpora výtvarného umenia, b) ľudového tanca a ľudovej hudby, c) ľudových tradícií a zvykov, d) tradičných umeleckých výrobkov, e) vzdelávanie poľskej a slovenskej mládeže prostredníctvom spoločných akcií ako prístup k otvorenému spolužitiu v rámci Európy bez hraníc.
  3. Kvalitnou implementáciou rozpočtových prostriedkov projektu prispieť k hospodárnemu a včasnému využitiu prostriedkov EÚ.

Naplnenie cieľov:

Prvý a druhý cieľ bol dosiahnutý prostredníctvom dlhoročnej kultúrno-spoločenskej spolupráce oboch partnerov, ktorá realizáciou aktivít (investičných a neinvestičných, ktoré sú popísané vyššie) nadobudla kvalitnejšiu úroveň.
Tretí cieľ: Finančné prostriedky, ktoré partneri získali boli zužitkované v súlade so zmluvou, v súlade s princípmi účelnosti, hospodárnosti a požadovanými kvalitatívnymi parametrami, pričom bolo dodržané aj časové hľadisko stanovené harmonogramom projektu a zmluvnými požiadavkami.

Kultúrne stredisko v Stropkove slúži širokej verejnosti. Organizujú sa tu kultúrne podujatia, jazykové kurzy, umelecké súťaže, divadelné predstavenia a nácviky folklórnych súborov. Pravidelne sa tam organizujú prehliadky amatérskych umelcov, fotografov, menšinovej kultúry a sídlia tu aj súbory pracujúce pod Odborom školstva mestského úradu. Po rekonštrukcii je kinosála využívaná aj na premietanie domácej a zahraničnej filmovej produkcie. Veľký dôraz je kladený na cezhraničný charakter a preto sa zintenzívnila spolupráca s partnerskými mestami z Poľska v oblasti kultúry. V uplynulom období sa v kultúrnom stredisku uskutočnilo viacero podujatí zameraných na prezentáciu poľskej kultúry a umenia (fotografického, výtvarného).

Miestnosti Zámočku Szeptyckých v Korczyne sú určené na kultúrnu činnosť vykonávanú Gminným kultúrnym strediskom v Korczyne. Konajú sa tu vyučovania hudby (hra na gitaru, klavír, bicích nástrojoch a vyučovanie spevu), výtvarnej výchovy, umelecké súťaže (recitátorské, výtvarné, hudobné), príležitostné stretnutia (jubilejné, sviatočné, prednášky atď.), ako aj iné pravidelné stretnutia (z cyklu stretnutí s nadšencami). Tiež umelecké stretnutia skupiny obradového folklóru. V troch miestnostiach zámočku funguje galéria, v ktorej sa pravidelne organizujú výstavy výtvarného umenia, sochárstva, fotografií a iných umení. Na námestí pred budovou zámočku sa každoročne organizuje regionálna prehliadka ľudových piesní a hudby KROPA v Korczyne. Svoje sídlo majú tu tiež spoločenské organizácie pôsobiace na území Korczyny, ako napr.: Klub seniora a Krúžok vidieckych gazdiniek v Korczyne. Niektoré z vyššie uvedených predsavzatí majú cezhraničný charakter a organizujú sa v spolupráci so slovenským partnerom.

V roku 2016 sa plánujú 2 výstavy slovenských výtvarníkov v galérii Zámočku Szeptyckých v Korczyne.

Udržateľnosť projektu:

Výsledky projektu sú udržateľné v celom rozsahu, nakoľko obe samosprávy v minulosti prevádzkovali obe budovy a ich rekonštrukciou došlo k modernizácii a tým aj naplneniu kultúrno-spoločenských potrieb obyvateľstva oboch samospráv. Vzhľadom na fakt, že obe samosprávy disponujú vlastným vyrovnaným rozpočtom, je predpoklad trvalej finančnej udržateľnosti projektu. Programový rozpočet zaručuje transparentnosť existencie zdrojov na dlhšie obdobie. Obaja partneri sa zaoberajú výkonom samosprávnych funkcií, kde patrí aj rozvoj kultúry a podpora aktivít v kultúrnej sfére.
Obaja partneri disponujú dostatočnými skúsenosťami v danej oblasti, ktorej sa projekt týka, dlhou a plodnou spoluprácou, dostatočným zázemím, dostatočne skúseným a odborným personálom, čo vytvára vysoký predpoklad udržateľnosti výsledkov projektu. Na týchto pevných základoch chcú obaja partneri (ako družobné, partnerské samosprávy) dalej úspešne rozvíjať vzájomnú spoluprácu na kultúrno-spoločenskej úrovni.

www.stropkov-korczyna.eu


 

 

Korczyna - akadémia súborov a kulinárska súťaž (16)

Korczyna - akadémia súborov a kulinárska súťaž

Korczyna - akadémia súborov a kulinárska súťaž

Korczyna - akadémia súborov a kulinárska súťaž

Korczyna - akadémia súborov a kulinárska súťaž

Korczyna - akadémia súborov a kulinárska súťaž

Korczyna - akadémia súborov a kulinárska súťaž

Korczyna - akadémia súborov a kulinárska súťaž

Korczyna - akadémia súborov a kulinárska súťaž


 
 

 

Poľsko - Słowacka Biesiada (10)

Poľsko - Słowacka Biesiada

Poľsko - Słowacka Biesiada

Poľsko - Słowacka Biesiada

Poľsko - Słowacka Biesiada

Poľsko - Słowacka Biesiada

Poľsko - Słowacka Biesiada

Poľsko - Słowacka Biesiada

Poľsko - Słowacka Biesiada


 
 

 

Korczyna jarmok slovenský deň (6)

Korczyna jarmok slovenský deň

Korczyna jarmok slovenský deň

Korczyna jarmok slovenský deň

Korczyna jarmok slovenský deň

Korczyna jarmok slovenský deň

Korczyna jarmok slovenský deň

Korczyna jarmok slovenský deň

Korczyna jarmok slovenský deň


 
 

 

Jarmark Korczyński (12)

Jarmark Korczyński

Jarmark Korczyński

Jarmark Korczyński

Jarmark Korczyński

Jarmark Korczyński

Jarmark Korczyński

Jarmark Korczyński

Jarmark Korczyński


 
 

 

Stropkov - galéria amatérskeho maliarstva (20)

Stropkov - galéria amatérskeho maliarstva

Stropkov - galéria amatérskeho maliarstva

Stropkov - galéria amatérskeho maliarstva

Stropkov - galéria amatérskeho maliarstva

Stropkov - galéria amatérskeho maliarstva

Stropkov - galéria amatérskeho maliarstva

Stropkov - galéria amatérskeho maliarstva

Stropkov - galéria amatérskeho maliarstva


 
 

 

Dzień Polski w Stropkovie (7)

Dzień Polski w Stropkovie

Dzień Polski w Stropkovie

Dzień Polski w Stropkovie

Dzień Polski w Stropkovie

Dzień Polski w Stropkovie

Dzień Polski w Stropkovie

Dzień Polski w Stropkovie

Dzień Polski w Stropkovie


 
 

 

Stropkov jarmok poľský deň (13)

Stropkov jarmok poľský deň

Stropkov jarmok poľský deň

Stropkov jarmok poľský deň

Stropkov jarmok poľský deň

Stropkov jarmok poľský deň

Stropkov jarmok poľský deň

Stropkov jarmok poľský deň

Stropkov jarmok poľský deň


 
 

 

Konferencja w Krasnej (5)

Konferencja w Krasnej

Konferencja w Krasnej

Konferencja w Krasnej

Konferencja w Krasnej

Konferencja w Krasnej

Konferencja w Krasnej

Konferencja w Krasnej

Konferencja w Krasnej


 
 

 

Korczyna - záverečná konferencia (8)

Korczyna - záverečná konferencia

Korczyna - záverečná konferencia

Korczyna - záverečná konferencia

Korczyna - záverečná konferencia

Korczyna - záverečná konferencia

Korczyna - záverečná konferencia

Korczyna - záverečná konferencia

Korczyna - záverečná konferencia


 
 

 

Pierwsza wystawa PL-SK (8)

Pierwsza wystawa PL-SK

Pierwsza wystawa PL-SK

Pierwsza wystawa PL-SK

Pierwsza wystawa PL-SK

Pierwsza wystawa PL-SK

Pierwsza wystawa PL-SK

Pierwsza wystawa PL-SK

Pierwsza wystawa PL-SK


 
 

 

dnes je: 19.6.2019

meniny má: Alfréd

webygroup
ÚvodÚvodná stránka