Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
StropkovHľadať
 
 

Stropkovský hrad a Kaštieľ

 

Foto: Axonometria Stropkovského hradu k roku 1767. Rekonštrukcia M. Vatehu

Axonometria Stropkovského hradu k roku 1767.
Rekonštrukcia M. Vatehu
Zdroj: Ján Beňko: Monografia mesta Stropkov

 

Prvá známa zmienka o Stropkovskom hrade je v dvoch donačných listinách kráľa Žigmunda Luxemburského. Kráľ 10. 07. 1408 vydal opätovnú donáciu Imrichovi Perínskemu na mestečko Stropkov, kaštieľ Thoporo (castellum Thoporo) a všetky dediny, ktoré patrili k tomuto hradu (castrum). Podrobnosti o hrade sa nachádzajú v honosnejšom vydaní donačnej listiny, na ktorej sú privesené pečate panovníka a 4 najvýznamnejších hodnostárov krajiny. Castellum bol vidiecky šľachtický dom – kúria, ktorý bol opevnený v štýle fortalitia, niečo ako hrad. To znamená, že pred rokom 1408 stál v Stropkove šľachtický dom v blízkosti kostola. Tieto 2 objekty boli obohnané kamenným alebo dreveným opevnením. Jeho majiteľmi bol poľský šľachtický rod Balickovcov, rod Perínskovcov (Perényi) a rod Peteovcov z Gerše (Petho de Gerse).

Stropkovský hrad v 18. str. pohľad z juhu.jpg

Stropkovský hrad v 18. storočí, pohľad z juhu.
Rekonštrukcia M. Vateha

Stropkovský hrad v 18. str. pohľad zo severu.jpg

Stropkovský hrad v 18. storočí, pohľad zo severu.
Rekonštrukcia M. Vateha

 

Objekt budovy kaštieľa a prezentované nadzemné murivá bývalého Stropkovského hradu sa nachádzajú v strede centra mesta, východne od farského kostola, na miernej vyvýšenie zvažujúcej sa smerom na západ. Objekt kaštieľa je pozdĺžnou osou orientovaný v smere S-J s hlavným vstupom z východnej strany. Od roku 1569 sa majiteľmi panstva stali Peteovci, o ktorých je známe, že na hrade sídlili, z čoho vyplývajú výrazné stavebné úpravy. Noví vlastníci si hrad prebudovali po svojom ako významné šľachtické sídlo. Neskôr v priebehu 16. storočia súvislosti s tureckou hrozbou pribudli okrem nových obytných priestorov aj obranné prvky. Približná výsledná podoba hradu bola zachytená na nákrese z roku 1767 v rámci dedičného súpisu majetkov rodu Petheo po ich vymretí.

Plán Stropkovského hradu z roku 1767.jpg

Plán Stropkovského hradu z roku 1767
Zdroj: MV ŠA Prešov

 

Hrad bol ešte využívaný (obývaný) avšak po veľkom požiari mesta v roku 1814 bol poškodený a začal postupne chátrať (najmä tým, že boli jeho múry rozoberané na stavebný materiál). Do 20. storočia sa zachovala len jedna budova – súčasný kaštieľ. Ostatné časti hradu sú prezentované po archeologickom výskume (2006-07) ako nadzemné murivá. Objekt kaštieľa bol výrazne prestavaný v 17. a 18. a 20. storočí. Časti obvodových múrov suterénu a prízemia pochádzajú zo stredoveku a boli adaptované do rozšírenej budovy v 17. storočí. Renesančný kaštieľ  (dvojpodlažné zemepanské sídlo) stál samostatne spolu s kostolom ohradený opevnením.

Foto: Kaštieľ Stropkov Foto: Interiér Kaštieľa Stropkov

Kaštieľ a interiér kaštieľa 

 

V 18. storočí bol po poškodení objekt opravný a upravený (napr. nové niektoré klenby, baroková štuková výzdoba a pod.). Na prelome 19. a 20. storočia boli upravené fasády a v 30. a 40. rokoch 20. storočia bolo prestavané poschodie a pozmenené priečelie. Po 2. svetovej vojne bola budova účelovo adaptovaná (výmena okenných, vstupných otvorov, dlažby, strešnej krytiny...). V roku 2006 prešiel objekt obnovou, výraznými stavebnými úpravami bola snaha docieliť výzor kaštieľa zo 17.-18. storočia (nové okenné a vstupné otvory, nové betónové klenby vo východnom trakte, nová strecha...).

Foto: Kaštieľ z východnej strany

Kaštieľ z východnej strany

 

Budova kaštieľa je jedným z mála zachovaných historických objektov v meste a hodnotným dokladom hlavnej budovy zaniknutého stropkovského hradu. Prezentované múry hradu zistené a odhalené archeologickým výskumom sú jedinečným dokladom fortifikácie v meste a aj mestského opevnenia na celom území Zemplína. Jediná (nadzemná) zachovaná časť hradu – súčasný kaštieľ je taktiež zaujímavou ukážkou premeny stredovekého zemepanského sídla s opevnením na honosnú rezidenciu upravenú v renesancii a baroku. V 19. a 20. storočí bol  funkčne prispôsobený, napriek tomu bol kaštieľu prinavrátený predpokladaný pôvod (renesančno-barokový) vzhľad. Objekt je reprezentantom šľachtického sídla na území Zemplína a taktiež je významnou súčasťou historického urbanizmu mesta.

Foto: Kaštieľ Stropkov

V súčastnosti je budova kaštieľa v Stropkove majetkom mesta, ktoré ho sprístupnilo na múzejné účely. Sídli tu pobočka Krajského múzea v Prešove – Kaštieľ Stropkov.

Kaštieľa a zaniknutý hrad je od 7. marca 1963 v evidencii národných kultúrnych pamiatok na Slovensku NKP, č. ÚZPF 243/1-2

Zdroje:

  • Pamiatkový úrad SR
  • SLIVKA, Michal – VALLAŠEK, Adrián: Hrady a hrádky na východnom Slovensku. Košice: Východoslovenské vydavateľstvo, 1991, ISBN 80-85174-42-1.
  • BEŇKO, Ján a kol.: Stropkov. Martin: Vydavateľstvo Gradus, 1994, s. 320, ISBN 80-901392-5-6.

 

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka