Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
StropkovHľadať
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia

Zoznam platných VZN k 16.08.2019

Zoznam_platnych_VZN_k_16.8.2019.pdf(489 kB)Zoznam_platnych_VZN_k_16.8.2019.pdf

VZN č. 1/2019, ktorým sa mení VZN č. 4/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Stropkov.

Dátum zverejnenia návrhu: 15.3.2019

Schválené: 10.4.2019

Vyhlásené: 12.4.2019

Účinnosť: 1.5.2019

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
MESTA STROPKOV
č. 1/2019,
ktorým sa mení VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
MESTA STROPKOV č. 4/2017
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
na území mesta Stropkov

Čl. 1

Mestské zastupiteľstvo v Stropkove sa na svojom zasadnutí uznieslo v súlade s § 4 ods. 3 písm. g), § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 81 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších zmien na vydaní tohto Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Stropkov č. 1/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Stropkov č. 4/2017 o  nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Stropkov (ďalej len „nariadenie“).

Čl. 2

  1. V § 23 nariadenia sa v celom rozsahu ruší odsek 13.
  1. Ostatné ustanovenia nariadenia ostávajú nezmenené.

Čl. 3

  1. Toto nariadenie bolo schválené na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Stropkove konaného dňa 10.4.2019.
  1. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.5.2019.

 

                                                                                    JUDr. Ondrej Brendza, v.r.
                                                                                              primátor mesta

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka