Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
StropkovHľadať
 
 

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred dokončením

Vybavuje:

Mesto Stropkov, Odbor výstavby, reg.rozvoja a živ.prostredia, MsÚ budová „B", prvé poschodie č. dv.: 41. 

Ing. Ladislav Dubas
Tel.: +421 54 486 8821
e-mail: ladislav.dubas@stropkov.sk


 

Stavbu možno užívať len na účel určený v stavebnom povolení. Preto, ak v priebehu realizácie stavby dôjde k zmenám oproti projektovej dokumentácii, na základe ktorej stavebník získal stavebné povolenie alebo ohlásenie stavby, je nutné tieto zmeny pred kolaudáciou stavby zakresliť do projektu a obrátiť sa na príslušný stavebný úrad so žiadosťou o povolenie zmeny stavby pred dokončením.

Konanie o zmene stavby pred dokončením začína stavebný úrad na základe písomnej žiadosti stavebníka. Podľa výsledkov konania vydá stavebný úrad stavebníkovi rozhodnutie o zmene stavby pred dokončením.

Prílohy k žiadosti:

  1. list vlastníctva
  2. fotokópia právoplatného stavebného povolenia
  3. písomné splnomocnenie v prípade, že stavebník poverí na vybavenie žiadosti inú fyzickú alebo právnickú osobu
  4. projektová dokumentácia stavby v dvoch vyhotoveniach
  5. situačné výkresy, ak sa mení vonkajšie pôdorysné alebo výškové usporiadanie stavby
  6. výkresy v rozsahu požadovanej zmeny
  7. technický popis zmeny stavby a údaje, či zmena má účinok na okolie stavby
  8. doklad o prerokovaní s orgánmi štátnej správy, ktorých záujmov sa vykonanie zmeny dotýka, ak sa také rokovania viedli
  9. správny poplatok v zmysle zákona č. 145/95 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

 

dnes je: 18.10.2019

meniny má: Lukáš

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka