Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
StropkovHľadať
 
 

Zmena mena alebo priezviska

Vybavuje:

Mesto Stropkov, Matričný úrad, MsÚ budová „B", prvé poschodie č. dv.: 40.

Margita Vereščáková
Tel.: +421 54 486 8849
e-mail: margita.verescakova@stropkov.sk

Úkony matričného úradu

Zmena cudzojazyčného mena na jeho slovenský ekvivalent a naopak
Doplnenie druhého a tretieho mena do knihy narodení, zrušenie zápisu druhého a tretieho mena v knihe narodení, zmena poradia mien
Vydanie sobášneho alebo rodného listu bez prípony slovenského prechyľovania (bez –ová)
Prijatie skoršieho priezviska po rozvode manželstva

Zmena cudzojazyčného mena na jeho slovenský ekvivalent a naopak

Povolenie na zmenu mena nie je potrebné ak ide o zmenu cudzojazyčného mena na jeho slovenský ekvivalent a naopak. Takáto zmena sa v matrike vykonáva na základe žiadosti osoby, o ktorej meno ide, alebo jej zákonného zástupcu. Na zmenu mena maloletého staršieho ako 15 rokov je potrebný jeho písomný súhlas s jeho úradne osvedčeným podpisom. 

K vybaveniu je potrebné:


Poplatky:

5,00 € za nový matričný doklad podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch 1. časť, č. položky 2, písm. b) sadzobníka správnych poplatkov – uhradíte v hotovosti v pokladni MsÚ.

Lehota na vybavenie:

na počkanie 

Zákonná úprava:

§ 7 ods. 1, písm. a) a zákona č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov

Doplnenie druhého a tretieho mena do knihy narodení, zrušenie zápisu druhého a tretieho mena v knihe narodení, zmena poradia mien

 1. Ten, komu nebolo určené druhé a tretie meno, si môže určiť druhé a tretie meno po nadobudnutí plnoletosti oznámením matričnému úradu, v ktorého matrike je jeho zápis o narodení. Maloletému môže určiť druhé a tretie meno jeho zákonný zástupca. Na určenie druhého a tretieho mena maloletému staršiemu ako 15 rokov je potrebný jeho písomný súhlas s jeho úradne osvedčeným popisom. Určenie druhého a tretieho mena nie je zmenou mena. Takto určiť druhé a tretie meno možno len raz.
 2. Ten, komu bolo určené druhé alebo tretie meno, môže požiadať o zrušenie zápisu druhého alebo tretieho mena po nadobudnutí plnoletosti oznámením matričnému úradu, v ktorého matrike je zápis o jeho narodení. Maloletému môže zrušiť druhé alebo tretie meno jeho zákonný zástupca; na zrušenie druhého alebo tretieho mena maloletému staršiemu ako 15 rokov je potrebný jeho písomný súhlas s jeho úradne osvedčeným podpisom. Zrušenie druhého a tretieho mena nie je zmenou mena. Takto zrušiť druhé a tretie meno možno len raz.
 3. Ten, kto má určených viac mien, môže po nadobudnutí plnoletosti požiadať matričný úrad, v ktorého matrike je zápis o jeho narodení, o zmenu poradia mien. Za maloletého o zmenu poradia mien môže požiadať jeho zákonný zástupca; na zmenu poradia mien maloletého staršieho ako 15 rokov je potrebný aj jeho písomný súhlas s jeho úradne osvedčeným podpisom. Zmena poradia mien nie je zmenou mena. Takto zmeniť poradie mien možno len raz. 

K vybaveniu je potrebné:

 • platný občiansky preukaz žiadateľa, platné občianske preukazy rodičov maloletej osoby
 • rodný list žiadateľa resp. maloletej osoby
 • vyplnená Žiadosť o doplnenie druhého a tretieho mena 
 • písomný súhlas s doplnením druhého a tretieho mena (maloletá osoba staršia ako 15 rokov) s osvedčeným podpisom 
 • vyplnená žiadosť o zrušenie zápisu druhého alebo tretieho mena 
 • písomný súhlas so zrušením druhého alebo tretieho mena (maloletá osoba staršia ako 15 rokov) s osvedčeným podpisom 
 • vyplnená žiadosť o zmenu poradia mien 
 • písomný súhlas so zmenou poradia mien (maloletá osoba staršia ako 15 rokov) s osvedčeným podpisom 


Poplatky:

5,00 € za nový matričný doklad podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch 1. časť, č. položky 2, písm. b) sadzobníka správnych poplatkov – uhradíte v hotovosti v pokladni MsÚ

Lehota na vybavenie:

na počkanie 

Zákonná úprava:

§ 2a zákona NR SR č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov,
§ 2b zákona NR SR č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov,
§ 2c zákona NR SR č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov,

Vydanie sobášneho alebo rodného listu bez prípony slovenského prechyľovania (bez –ová)

V sobášnom liste alebo rodnom liste osoby ženského pohlavia slovenskej národnosti, ktorej sa tento úradný výpis týka, sa jej priezvisko uvedie bez prípony slovenského prechyľovania, ak o to písomne požiada. Písomnú žiadosť môžu podať ak ide o neplnoletú osobu jej rodičia. U maloletej osoby staršej ako 15 rokov je potrebný jej písomný súhlas k úradne osvedčeným podpisom. 

K vybaveniu je potrebné:

 • platný občiansky preukaz žiadateľky, platné občianske preukazy rodičov žiadateľky v prípade ak ide o maloletú osobu
 • rodný list žiadateľky, resp. maloletej osoby
 • sobašný list žiadateľky
 • vyplnenú Žiadosť o úpravu priezviska bez prípony slovenského prechyľovania 
 • písomný súhlas s úpravou priezviska bez prípony slovenského prechyľovania (maloletá osoba staršia ako 15 rokov) s osvedčeným podpisom 


Poplatky:

5,00 € za nový matričný doklad podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch 1. časť, č. položky 2, písm. b) sadzobníka správnych poplatkov – uhradíte v hotovosti v pokladni MsÚ.

Lehota na vybavenie:

na počkanie 

Zákonná úprava:

§ 19 ods. 6 a  ods. 7 zákona NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách  v znení neskorších predpisov

Prijatie skoršieho priezviska po rozvode manželstva

Manžel, ktorý pri uzavretí manželstva prijal priezvisko druhého manžela ako spoločné priezvisko, môže do troch mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva príslušnému matričnému úradu oznámiť, že opäť prijíma svoje skoršie priezvisko. 

K vybaveniu je potrebné:


Poplatky:

5,00 € za vydanie potvrdenia o zmene priezviska, podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch

Lehota vybavenia:

do 30 dní odo dňa podania 

Upozornenie:

Žiadateľ môže podať Oznámenie o prijatí skoršieho priezviska iba na Matričnom úrade, v obvode ktorého uzatvoril manželstvo.

Zákonná úprava:

§ 27 zákona NR SR č. 36/2005 Z. z. o rodine  v znení neskorších predpisov


 

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka